1
00:00:06,131 --> 00:00:08,842
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,344 --> 00:00:12,429
<i>Minule jste viděli...</i>

3
00:00:12,513 --> 00:00:13,430
<i>Musíme pryč.</i>

4
00:00:13,847 --> 00:00:16,183
<i>Nikdo o nás nesmí vědět.</i>

5
00:00:17,226 --> 00:00:19,520
Boty, Addy. Kde máš taneční boty?

6
00:00:20,729 --> 00:00:22,064
Dáváš jí velkou moc.

7
00:00:22,147 --> 00:00:23,357
Přestaň s tím.

8
00:00:25,067 --> 00:00:25,984
Beth?

9
00:00:26,068 --> 00:00:27,569
Udělal ti někdo něco?

10
00:00:29,738 --> 00:00:31,198
Žiješ? Co se stalo?

11
00:00:31,281 --> 00:00:34,493
Obě víme, že až začnou hrabat
v jeho ubohým životě,

12
00:00:34,576 --> 00:00:36,286
objeví něco zajímavýho.

13
00:00:36,370 --> 00:00:39,665
<i>Jako když převrátíš kámen</i>
<i>a vylezou všechny ty potvůrky.</i>

14
00:00:40,332 --> 00:00:43,252
Jak to, že nikdy nedáš přednost mně?

15
00:00:43,335 --> 00:00:44,795
<i>Co má oproti mně navíc?</i>

16
00:00:45,379 --> 00:00:46,255
Že není ty.

17
00:00:55,722 --> 00:00:57,182
<i>Upadla jsem do snu.</i>

18
00:00:59,685 --> 00:01:01,103
<i>Do krásného snu.</i>

19
00:01:05,524 --> 00:01:07,192
<i>Chtěla jsem tam zůstat.</i>

20
00:01:14,074 --> 00:01:16,410
<i>Addy, kde máš hamsu?</i>

21
00:01:16,743 --> 00:01:19,371
<i>Svoji hamsu, kde ji máš?</i>

22
00:01:21,081 --> 00:01:21,915
<i>Addy.</i>

23
00:01:31,675 --> 00:01:32,634
<i>Addy.</i>

24
00:01:43,395 --> 00:01:46,607
SMRT MARIŇÁKA
POLICIE OZNAČILA ZA PODEZŘELOU

25
........