1
00:00:02,089 --> 00:00:04,884
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:06,344 --> 00:00:08,429
<i>Minule jste viděli…</i>

3
00:00:08,513 --> 00:00:11,474
<i>Dva týdny budeme trénovat</i>
<i>jen na soutěžní video.</i>

4
00:00:11,557 --> 00:00:13,142
<i>Nejsme v cíli, ale budeme.</i>

5
00:00:14,477 --> 00:00:16,729
<i>Vidím cíl a vidím regionálky.</i>

6
00:00:16,812 --> 00:00:19,565
- Chceš moje péro?
- Tvý péro mě nezajímá.

7
00:00:19,649 --> 00:00:21,025
<i>Ukaž, co umíš dál.</i>

8
00:00:21,400 --> 00:00:23,528
Já slyším všechno.

9
00:00:23,611 --> 00:00:25,488
<i>To sis ještě nevšimla?</i>

10
00:00:25,571 --> 00:00:27,448
<i>Je to skvělý pocit</i>

11
00:00:27,865 --> 00:00:29,158
<i>být volná.</i>

12
00:00:29,242 --> 00:00:30,076
Víš, co chci?

13
00:00:30,159 --> 00:00:32,662
Ženu, co zvládne vyzvednout naši dceru.

14
00:00:32,745 --> 00:00:34,830
<i>Motel Playland, pátek večer.</i>

15
00:00:34,914 --> 00:00:37,166
<i>Mariňáci? To je jejich párty?</i>

16
00:00:37,250 --> 00:00:38,417
Konec párty, běžte!

17
00:00:39,252 --> 00:00:40,086
Beth?

18
00:00:41,045 --> 00:00:42,088
<i>Támhle je.</i>

19
00:00:42,171 --> 00:00:43,548
Nemůžeš ji sem přivézt.

20
00:00:44,966 --> 00:00:46,509
Tak hloupá přece nejsi.

21
00:01:35,933 --> 00:01:39,854
<i>Myslela jsem, že účel vzpomínek je,</i>
<i>abychom si uchovali pravdu.</i>

22
00:01:41,522 --> 00:01:43,733
<i>Abychom nezapomněli, co se stalo.</i>

23
00:01:46,110 --> 00:01:47,403
<i>Ale ve skutečnosti</i>

24
00:01:47,820 --> 00:01:50,489
<i>jsou vzpomínky spíš jako sny.</i>

25
........