1
00:00:02,131 --> 00:00:04,842
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:06,344 --> 00:00:08,429
<i>Minule jste viděli...</i>

3
00:00:08,513 --> 00:00:09,430
<i>Musíme pryč.</i>

4
00:00:09,847 --> 00:00:12,183
<i>Nikdo o nás nesmí vědět.</i>

5
00:00:13,226 --> 00:00:15,520
Boty, Addy. Kde máš taneční boty?

6
00:00:16,729 --> 00:00:18,064
Dáváš jí velkou moc.

7
00:00:18,147 --> 00:00:19,357
Přestaň s tím.

8
00:00:21,067 --> 00:00:21,984
Beth?

9
00:00:22,068 --> 00:00:23,569
Udělal ti někdo něco?

10
00:00:25,738 --> 00:00:27,198
Žiješ? Co se stalo?

11
00:00:27,281 --> 00:00:30,493
Obě víme, že až začnou hrabat
v jeho ubohým životě,

12
00:00:30,576 --> 00:00:32,286
objeví něco zajímavýho.

13
00:00:32,370 --> 00:00:35,665
<i>Jako když převrátíš kámen</i>
<i>a vylezou všechny ty potvůrky.</i>

14
00:00:36,332 --> 00:00:39,252
Jak to, že nikdy nedáš přednost mně?

15
00:00:39,335 --> 00:00:40,795
<i>Co má oproti mně navíc?</i>

16
00:00:41,379 --> 00:00:42,255
Že není ty.

17
00:00:51,722 --> 00:00:53,182
<i>Upadla jsem do snu.</i>

18
00:00:55,685 --> 00:00:57,103
<i>Do krásného snu.</i>

19
00:01:01,524 --> 00:01:03,192
<i>Chtěla jsem tam zůstat.</i>

20
00:01:10,074 --> 00:01:12,410
<i>Addy, kde máš hamsu?</i>

21
00:01:12,743 --> 00:01:15,371
<i>Svoji hamsu, kde ji máš?</i>

22
00:01:17,081 --> 00:01:17,915
<i>Addy.</i>

23
00:01:27,675 --> 00:01:28,634
<i>Addy.</i>

24
00:01:39,395 --> 00:01:42,607
SMRT MARIŇÁKA
POLICIE OZNAČILA ZA PODEZŘELOU

25
........