1
00:02:41,040 --> 00:02:44,400
MLADÝ PAPEŽ

2
00:02:48,200 --> 00:02:50,880
-Kde je teď?
-Má zlost.

3
00:02:51,280 --> 00:02:53,560
Ne na vás, ale na tu moji záležitost.

4
00:02:53,680 --> 00:02:56,280
Ta zlost mu brání v tom,
aby viděl věci objektivně.

5
00:02:56,360 --> 00:02:59,160
A tak se na protest
odstěhoval jinam.

6
00:02:59,440 --> 00:03:01,240
Bydlí na kraji města,

7
00:03:01,320 --> 00:03:05,360
ve špinavé garsonce
nad pneuservisem.

8
00:03:05,800 --> 00:03:08,240
V noci Bůh trpí horkem.

9
00:03:08,320 --> 00:03:10,600
Nemůže spát,
protože dospěl k závěru,

10
00:03:10,760 --> 00:03:14,040
že s lidmi už nic nenadělá.

11
00:03:14,280 --> 00:03:20,280
Usoudil, že všechny ztratil.
Teď je to na vás.

12
00:03:24,000 --> 00:03:26,440
Pozornost, kterou
Vaše Svatost věnuje

13
00:03:26,600 --> 00:03:32,040
manželce velitele Švýcarské gardy,
nezůstala bez povšimnutí.

14
00:03:33,440 --> 00:03:38,120
Hlas lidu je přesvědčený,
že Svatý otec

15
00:03:38,280 --> 00:03:42,480
udržuje s tou ženou nepatřičný vztah.

16
00:03:42,640 --> 00:03:48,680
Monsignor Gutierrez měl pravdu:
ve Vatikánu se drbům říká pomluvy.

17
00:03:49,600 --> 00:03:53,400
Vaše Svatosti. Co hodláte dělat?

18
00:03:58,080 --> 00:04:00,880
Revoluci, Tommaso.

19
00:04:02,280 --> 00:04:05,640
Hodlám vyvolat revoluci.

20
00:06:01,240 --> 00:06:04,200
Lidé tvrdí, že jste světec.

21
00:06:09,040 --> 00:06:15,600
Lidé tvrdí, že jste světec,
který dělá zázraky.

22
00:06:52,240 --> 00:06:55,960
Zdrávas Maria, milosti plná,

23
........