1
00:00:00,001 --> 00:00:03,655
Hostitelka říkala, že jste byla
na slavném plese v Bruselu.

2
00:00:03,656 --> 00:00:07,182
Jak divné, že mluvíme o plese,
když jsme na sklonku války.

3
00:00:07,212 --> 00:00:10,946
- Nic se nestane. Jsme nejšťastnější
pár! - A nejzamilovanější.

4
00:00:10,976 --> 00:00:14,375
- Znala jste mého syna dobře?
- Je to nejstarší syn hraběte.

5
00:00:14,376 --> 00:00:18,745
Nemůže si vybrat ženu podle srdce.
Musí to skončit, než začnou řeči.

6
00:00:18,775 --> 00:00:22,044
Je tu další oběť,
s níž nás již spojovat nebudou.

7
00:00:22,074 --> 00:00:23,675
Vikomt Bellasis.

8
00:00:25,255 --> 00:00:29,763
- Máte jiné děti? - Ne.
Až odejdeme, nic po nás nezbude.

9
00:00:29,793 --> 00:00:31,768
Budu mít dítě.

10
00:00:31,798 --> 00:00:34,225
Nesmíš jí to říct.
O čem to mluvíš?

11
00:00:34,255 --> 00:00:38,187
Máme právo skrývat před ní,
že má vnuka?

12
00:00:39,058 --> 00:00:43,367
Postarej se o něj, ano?
Slib mi to, mamá.

13
00:01:16,698 --> 00:01:19,915
BELGRAVIA 1x02
Přeložila channina

14
00:01:51,759 --> 00:01:53,312
Paní Cassonová?

15
00:01:54,060 --> 00:01:56,244
Je tu pohřební služba.

16
00:01:57,679 --> 00:02:00,158
Sestra paní Blakeovou omyla,

17
00:02:00,159 --> 00:02:03,037
pokud ji chcete vidět,
než ji odvezou.

18
00:02:07,078 --> 00:02:10,944
Pokud dobře chápu,
přijali jste pro dítě opatření?

19
00:02:11,719 --> 00:02:14,998
Můj manžel zajistil
tomu chlapci budoucnost.

20
00:02:14,999 --> 00:02:18,455
Sophiina smrt plán nezmění.

21
00:02:20,159 --> 00:02:21,798
Jste si jistá?

22
00:02:23,364 --> 00:02:25,220
........