1
00:02:12,700 --> 00:02:14,700
Přeložil Dhoonza

2
00:02:15,500 --> 00:02:18,999
- Chtěla by jsem být jako ona.
- Já taky.

3
00:02:19,000 --> 00:02:21,040
Ale ty jsi služka, Mayo.

4
00:02:21,999 --> 00:02:23,999
- Už musím jít. Bude mě čekat.
- A co já?

5
00:02:24,000 --> 00:02:27,040
Ty tam nemůžeš jít, ale až se vrátím,
všechno ti povyprávím.

6
00:02:42,000 --> 00:02:46,999
Takže... Kámásutra. Největší
kniha lásky, jaká kdy byla napsána.

7
00:02:48,000 --> 00:02:49,000
Kámá znamená...

8
00:02:49,900 --> 00:02:50,900
...láska.

9
00:02:51,000 --> 00:02:52,999
A sutra znamená?

10
00:02:53,000 --> 00:02:53,999
Lekce?

11
00:02:54,000 --> 00:02:55,000
Velmi dobře.

12
00:02:56,000 --> 00:02:57,000
Takže to znamená...

13
00:02:57,999 --> 00:02:58,999
Lekce lásky.

14
00:02:59,000 --> 00:03:01,010
Je to stará kniha o mužích a ženách

15
00:03:01,020 --> 00:03:03,040
a o jejich spolužití.

16
00:03:04,000 --> 00:03:07,999
Možná se ptáte,
proč se tohle učíme,

17
00:03:08,000 --> 00:03:11,999
když to bylo napsané
před tolika lety?

18
00:03:12,000 --> 00:03:16,999
Protože láska je dnes stejně
důležitá a tajemná, jako kdysi.

19
00:03:18,000 --> 00:03:21,040
Kámásutra nás učí, jakým způsobem
používat při milování tělo.

20
00:03:22,000 --> 00:03:23,999
Taky nás učí,

21
00:03:24,000 --> 00:03:26,999
že způsobů lásky
je opravdu hodně.

22
00:03:27,000 --> 00:03:31,999
To ale znamená, že se musíme
naučit co nejlépe používat své tělo.

23
00:03:32,041 --> 00:03:33,999
........