1
00:00:01,249 --> 00:00:03,282
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,284 --> 00:00:04,783
Tady je.

3
00:00:04,785 --> 00:00:06,580
Je to kluk.

4
00:00:06,582 --> 00:00:08,505
Je fakt malinkej.

5
00:00:08,507 --> 00:00:11,385
Dámy a pánové, Jack Damon.

6
00:00:13,823 --> 00:00:15,489
Jsem těhotná.

7
00:00:15,491 --> 00:00:17,825
Lucy, můj Bože.

8
00:00:17,827 --> 00:00:20,261
Na tu studii se nezapíšu, Randalle.

9
00:00:20,263 --> 00:00:23,429
Mami, ať už budeš chtít udělat cokoliv,
tak to tak uděláme.

10
00:00:25,533 --> 00:00:28,735
<i>Ale teď tě o něco požádám.</i>

11
00:00:28,737 --> 00:00:32,204
Mami, na to klinickou studii musíš.

12
00:00:36,111 --> 00:00:38,611
Dobře.

13
00:00:42,660 --> 00:00:44,550
Vůbec nic?

14
00:00:44,552 --> 00:00:46,119
Nic.

15
00:00:48,156 --> 00:00:51,024
Budou ho chtít brzy vyvolat.

16
00:00:51,026 --> 00:00:53,326
Je to jen pár dní po termínu.

17
00:00:54,729 --> 00:00:57,497
Co můžu udělat?

18
00:00:59,034 --> 00:01:01,301
Nic nepotřebuju, zlato.

19
00:01:03,152 --> 00:01:06,919
Ale tady máme další požadavek.

20
00:01:12,194 --> 00:01:14,460
Něco konkrétního?

21
00:01:17,777 --> 00:01:19,877
Všichni vždycky chtějí poslouchat hity.

22
00:01:46,780 --> 00:01:48,179
Klídek, chlapče...

23
00:01:51,550 --> 00:01:54,083
Kolik jste za něj musel dát?

24
00:01:54,085 --> 00:01:55,519
Byl zdarma.

25
00:01:55,521 --> 00:01:57,821
I tak si myslím, že je to moc.
........