1
00:01:00,185 --> 00:01:05,274
NEUVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY

2
00:01:06,608 --> 00:01:11,446
ZNÁMKY ŽIVOTA

3
00:01:26,253 --> 00:01:28,255
PEČOVATELSKÉ CENTRUM SV. LICCIHO

4
00:01:33,051 --> 00:01:35,095
Černá, dvojité sladidlo.

5
00:01:35,179 --> 00:01:36,722
Jsi nejlepší!

6
00:01:38,098 --> 00:01:39,224
Kontroloval jsi je?

7
00:01:39,308 --> 00:01:41,310
Vždyť se ani nehnou. Ležáci.

8
00:02:31,068 --> 00:02:32,194
Hej.

9
00:02:37,866 --> 00:02:42,246
Drahoušku? Byla jste dlouho v kómatu.

10
00:02:42,329 --> 00:02:44,122
Ale všechno bude dobré.

11
00:02:44,206 --> 00:02:47,167
Poslouchejte můj hlas.
Měla jste ošklivou nehodu.

12
00:02:47,626 --> 00:02:49,253
- Pohyb.
- To nic, Saro.

13
00:02:49,336 --> 00:02:51,171
Šest let je dlouhá doba.

14
00:02:51,630 --> 00:02:54,299
Přesouváme vás k nám.
Na oddělení neurověd.

15
00:03:05,519 --> 00:03:06,937
Co to bylo?

16
00:03:10,649 --> 00:03:11,900
Díky.

17
00:03:12,442 --> 00:03:13,819
Děkuju.

18
00:03:19,575 --> 00:03:20,576
SPOJENÍ SELHALO

19
00:03:22,786 --> 00:03:25,080
Měl jsem pocit, že vás znám.

20
00:03:26,582 --> 00:03:28,417
- Fuj.
- Nemůžeš tam nakráčet.

21
00:03:28,500 --> 00:03:29,710
Posledně mi říkal...

22
00:03:29,793 --> 00:03:30,794
Promiňte.

23
00:03:30,878 --> 00:03:34,006
Kvůli výpadku proudu nefunguje terminál.
Bereme jen hotovost.

24
00:03:34,089 --> 00:03:35,465
Co to je?
........