1
00:00:00,201 --> 00:00:01,645
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:01,669 --> 00:00:03,314
Zeke, čo je to?

3
00:00:03,338 --> 00:00:05,249
Omrzliny. Môžem zomrieť na zamrznutie.

4
00:00:05,273 --> 00:00:07,284
Saanvi si myslí, že mi môže pomôcť.
Možno má liek.

5
00:00:07,308 --> 00:00:09,086
Bola to prvá, ktorú som nakreslil

6
00:00:09,110 --> 00:00:11,689
a nikdy som vlastne neprišiel na to,
čo to znamená.

7
00:00:11,713 --> 00:00:13,457
Stále ma trochu desí.

8
00:00:13,481 --> 00:00:14,658
Najlepší spôsob, ako
zničiť nenávistnú skupinu,

9
00:00:14,682 --> 00:00:15,793
je rozbiť ju zvnútra.

10
00:00:15,817 --> 00:00:17,194
Pracoval si v utajení?

11
00:00:17,218 --> 00:00:18,295
Prečo si mi to nepovedal?

12
00:00:18,319 --> 00:00:19,530
Pretože som potreboval, aby si uverila,

13
00:00:19,554 --> 00:00:21,232
že som v tom tak hlboko,
aby tomu aj oni uverili.

14
00:00:21,256 --> 00:00:23,567
V okamihu, keď prepustíme tohto chlapa,
zavolá políciu.

15
00:00:23,591 --> 00:00:25,669
Nič nehovorte.

16
00:00:25,693 --> 00:00:27,071
Práve mi odtiekla plodová voda.

17
00:00:27,095 --> 00:00:28,472
Urobil som túto operáciu veľakrát,

18
00:00:28,496 --> 00:00:29,740
ale srdcová frekvencia dieťaťa
klesá.

19
00:00:29,764 --> 00:00:31,509
Musíme ísť hneď na to.

20
00:00:31,533 --> 00:00:33,344
Neviem, ako sa vám poďakovať.
Keby ste tu neboli, ja ...

21
00:00:33,368 --> 00:00:35,079
Bol to vlastne niečo ako
zázrak, čo som urobil.

22
00:00:35,103 --> 00:00:37,114
Dnes som jazdil na kajaku
na rieke Harlem.

23
00:00:37,138 --> 00:00:38,749
Stratil som rovnováhu
........