1
00:00:25,992 --> 00:00:30,705
NEMOCNICE WHITEHURST

2
00:00:44,886 --> 00:00:48,890
BRZY SE UZDRAV
KENTON

3
00:03:41,605 --> 00:03:43,648
Tak, Jamie, pověz mi.

4
00:03:44,983 --> 00:03:48,320
O co s tebou a Lily skutečně jde?

5
00:03:49,696 --> 00:03:52,199
Nebo mi nic neříkej. Budu hádat.

6
00:03:53,200 --> 00:03:54,951
Jsi jako malý pejsek.

7
00:03:55,952 --> 00:03:58,080
A jsi jí navždy oddaný.

8
00:03:58,163 --> 00:04:02,125
A uděláš cokoli, stačí,
když ti hodí kostičku.

9
00:04:04,836 --> 00:04:06,922
Trefa do černého, že?

10
00:04:55,053 --> 00:04:56,138
Dobře.

11
00:04:57,139 --> 00:04:59,516
Jsi dobrý. Popovídáme se.

12
00:05:02,102 --> 00:05:03,103
Takže...

13
00:05:04,187 --> 00:05:07,566
jestli to ještě nevíš, já jsem Kenton.

14
00:05:07,649 --> 00:05:10,485
Jsem velitel bezpečnosti v Amaye.

15
00:05:11,737 --> 00:05:13,655
A mám problém.

16
00:05:14,823 --> 00:05:19,870
Mým problémem je,
že musím vyřešit velmi komplexní situaci.

17
00:05:19,953 --> 00:05:23,665
Ale ta situace se nechce nechat vyřešit.

18
00:05:23,749 --> 00:05:25,417
Naopak...

19
00:05:26,585 --> 00:05:28,420
víc se komplikuje.

20
00:05:29,421 --> 00:05:33,091
Když se věci komplikují, začne panika.

21
00:05:33,175 --> 00:05:38,513
Máš pocit, že stojíš pod lavinou
jen s kbelíkem a s lopatkou.

22
00:05:40,307 --> 00:05:42,851
Ale já nepanikařím.

23
00:05:42,934 --> 00:05:45,312
Řeknu ti proč.

24
00:05:45,395 --> 00:05:47,063
Kdysi dávno,

........