1
00:00:00,221 --> 00:00:02,912
www.reality-show.eu

2
00:00:03,153 --> 00:00:06,676
překlad: ItalianManiac
korekce: hajefr

3
00:00:06,984 --> 00:00:10,172
Vítejte u Reunionu
Survivoru: Ostrov symbolů.

4
00:00:10,292 --> 00:00:16,195
Tommy právě vyhrál
39. sérii a milión dolarů.

5
00:00:16,460 --> 00:00:20,599
Tommy, jedna z věcí,
kterou jsem při tvé hře rád sledoval,

6
00:00:20,719 --> 00:00:22,448
bylo, že jsi přiznal:

7
00:00:22,568 --> 00:00:25,381
"Informace a znalosti,
to byla má hra."

8
00:00:25,501 --> 00:00:26,752
Pověz nám o tom.

9
00:00:27,625 --> 00:00:31,061
Cítil jsem se jako král,
všichni mi říkali všechno.

10
00:00:31,181 --> 00:00:34,466
Nechci znít namyšleně,
ale choval jsem se k nim otevřeně.

11
00:00:34,586 --> 00:00:37,219
A když se k lidem chováte otevřeně,
oni k vám pak taky.

12
00:00:37,339 --> 00:00:40,693
Tak mi prostě říkali všechno,
že našli imunitu nebo výhodu.

13
00:00:40,813 --> 00:00:44,098
A já pak řekl: "Zamíchám s tím
a udělám to, co chci já."

14
00:00:44,218 --> 00:00:47,200
Sandro, může se tohle
hráč Survivoru naučit,

15
00:00:47,320 --> 00:00:49,146
nebo je to instinktivní?

16
00:00:49,266 --> 00:00:51,053
Ne, to musí mít v sobě.

17
00:00:51,173 --> 00:00:53,604
Ve výtahu jsem mu říkala:

18
00:00:53,724 --> 00:00:57,089
"Proč jsi řekl Deanovi
o té nápovědě s mačetou?"

19
00:00:57,209 --> 00:00:59,050
A on na to:
"Jsem barvoslepý."

20
00:00:59,170 --> 00:01:01,058
Pak mu to říkal dál,
a já na to:

21
00:01:01,178 --> 00:01:03,487
"Kdybys byl na Ostrově symbolů,
tak bys věděl,"

22
........