1
00:02:10,490 --> 00:02:15,440
<b>HUNTERS S01E05
At Night, All Birds Are Black
(V noci jsou všichni ptáci černí)</b>

2
00:02:28,530 --> 00:02:30,740
Rovná práva nejsou zločin.

3
00:02:30,750 --> 00:02:32,600
Přiveďte Hueyho domů.

4
00:02:32,910 --> 00:02:34,930
Rovná práva nejsou zločin.

5
00:02:35,070 --> 00:02:36,710
Přiveďte Hueyho domů.

6
00:02:37,030 --> 00:02:39,200
Rovná práva nejsou zločin.

7
00:02:39,250 --> 00:02:40,600
Přiveďte Hueyho domů.

8
00:02:40,610 --> 00:02:43,970
- Tati!
- Ahoj, fešando. Jak je?

9
00:02:44,100 --> 00:02:46,760
Líbí se mi ten
tvůj malý plakát Hueyho.

10
00:02:47,000 --> 00:02:48,670
Brzo už bude doma, víš?

11
00:02:48,710 --> 00:02:50,610
Můj taťka mění svět.

12
00:02:50,680 --> 00:02:53,310
A ty budeš taky,
mladá dámo. Že jo?

13
00:02:54,300 --> 00:02:55,940
Jak ses měla, Rox?

14
00:02:56,090 --> 00:02:57,960
V pohodě?

15
00:02:58,190 --> 00:02:59,820
Ale nevypadáš v pohodě.

16
00:03:00,010 --> 00:03:02,670
Práce byla trochu ostrá.

17
00:03:02,740 --> 00:03:04,450
To vidím.

18
00:03:04,850 --> 00:03:07,080
Jenom doufám, že krvácíš
za něco, co za to stojí, Rox.

19
00:03:07,090 --> 00:03:09,759
Protože když nám Buchanan
a Buckley dýchají na krk,

20
00:03:09,760 --> 00:03:11,050
myslím, že bys
neměla svoji krev prolévat

21
00:03:11,060 --> 00:03:13,030
za nikoho kromě sebe.

22
00:03:13,090 --> 00:03:15,490
Potřebujem peníze, Darnelli.

23
00:03:15,800 --> 00:03:16,760
Dělám tuhle práci,

........