1
00:00:31,896 --> 00:00:36,484
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RED CLOUD

2
00:01:29,876 --> 00:01:31,014
Ahoj, miláčku.

3
00:01:31,983 --> 00:01:33,415
- Můžeme?
- Kde jsi byla?

4
00:01:34,469 --> 00:01:36,323
- Cože?
- Kde jsi byla?

5
00:01:36,955 --> 00:01:39,483
Promiň, zlato. Zdržela jsem se v Clover.

6
00:01:39,568 --> 00:01:41,548
Asi jsem ztratila pojem o čase.

7
00:01:41,746 --> 00:01:42,622
Tys pila?

8
00:01:43,165 --> 00:01:43,999
Kimmy.

9
00:01:44,583 --> 00:01:45,792
Jen jedno pivo.

10
00:01:46,668 --> 00:01:48,086
Na jedno to nevypadá.

11
00:01:48,170 --> 00:01:51,173
Prostě to tak je. Tak pojď.

12
00:01:51,744 --> 00:01:52,578
Nastup si.

13
00:01:55,873 --> 00:01:57,291
Kim, nemám na to náladu.

14
00:01:57,583 --> 00:01:58,626
No tak, je zima.

15
00:01:59,085 --> 00:02:01,712
Nakoupíme nějaké jídlo, půjdeme domů...

16
00:02:02,129 --> 00:02:05,383
dáme si spolu McNuggets
a podíváme se, co je v televizi.

17
00:02:08,803 --> 00:02:09,804
Půjdu pěšky.

18
00:02:11,097 --> 00:02:14,308
Vážně? Chceš jít pět kilometrů
s violoncellem?

19
00:02:15,309 --> 00:02:16,894
Neblázni. Nastup si.

20
00:02:19,063 --> 00:02:21,565
Nechám tě vybrat rádiovou stanici. No tak!

21
00:02:30,241 --> 00:02:31,117
Kim?

22
00:02:31,701 --> 00:02:33,828
Ihned si nastup.

23
00:02:35,997 --> 00:02:38,916
Říkám, že jsem měla jedno pivo.
Proč jsi taková?

24
00:02:42,486 --> 00:02:43,487
Ty mi nevěříš?
........