1
00:00:01,010 --> 00:00:02,459
Jak se má malej?

2
00:00:02,460 --> 00:00:03,470
Myslím, že je tvůj.

3
00:00:04,360 --> 00:00:05,546
Už jste mu vybrali jméno?

4
00:00:05,547 --> 00:00:06,922
Ještě se nerozhodla.

5
00:00:06,923 --> 00:00:08,639
Někdo mluví s policií

6
00:00:08,640 --> 00:00:10,279
o tobě a tvých klucích.

7
00:00:10,280 --> 00:00:12,094
- Kdo?
- To nemůžu udělat.

8
00:00:12,095 --> 00:00:13,761
Tohle chceš,
abych řekl Livengoodovi?

9
00:00:13,762 --> 00:00:14,799
Je mi jedno, co mu řeknete.

10
00:00:14,800 --> 00:00:17,474
Vzdal by se
toho všeho Deran pro tebe?

11
00:00:17,475 --> 00:00:19,519
Slyšeli jste o
Chronic Dread Festivalu?

12
00:00:19,520 --> 00:00:22,269
Můžeme ukrást jejich vybavení.

13
00:00:22,270 --> 00:00:24,089
Šmoulinka má rakovinu.

14
00:00:24,090 --> 00:00:25,649
Co to říkáš?

15
00:00:25,650 --> 00:00:26,692
Nechceš tacos?

16
00:00:26,693 --> 00:00:28,719
Jeden z místních kuchařů
prodával Háčko.

17
00:00:28,720 --> 00:00:29,861
Je to dobrý pocit,

18
00:00:29,862 --> 00:00:32,447
vědět, že bych mohla
skórovat, ale nechci.

19
00:00:32,448 --> 00:00:33,658
Jedu domů.

20
00:00:33,659 --> 00:00:35,409
- Chceš svézt?
- Myslím, že se projdu.

21
00:00:35,410 --> 00:00:36,702
Měj se.

22
00:00:38,780 --> 00:00:40,832
Potřebuju, abys mi
dneska s něčím pomohl.

23
00:00:40,833 --> 00:00:42,329
Musím někomu ublížit.

........