2
00:00:06,691 --> 00:00:08,860
V minulém díle:

3
00:00:08,944 --> 00:00:11,863
Skupina syntetických vzbouřenců
vyřadila planetární štíty

4
00:00:11,947 --> 00:00:14,407
a naprosto zničila loděnice
Utopia Planitia.

5
00:00:14,491 --> 00:00:17,160
Mluvte, admirále.
Proč jste vlastně odešel od Flotily?

6
00:00:17,244 --> 00:00:19,663
Protože už to nebyla Flotila!

7
00:00:19,746 --> 00:00:22,332
Rozhovor skončil.

8
00:00:22,415 --> 00:00:25,001
- Co se stalo?
- Zlato, prosím. Najdi Picarda.

9
00:00:25,085 --> 00:00:26,378
Může ti pomoct.

10
00:00:26,461 --> 00:00:28,380
Co tady chcete?

11
00:00:28,463 --> 00:00:32,134
Byla jsem se svým přítelem.
Zavraždili ho.

12
00:00:32,217 --> 00:00:33,885
Ne! Ne!

13
00:00:33,969 --> 00:00:38,348
Jako by něco v mé hlavě vědělo, co dělat,
jak se hýbat, jak bojovat.

14
00:00:39,975 --> 00:00:42,978
A mám neodbytný pocit,
že s vámi jsem v bezpečí.

15
00:00:43,061 --> 00:00:46,022
Měl jsem dobrého přítele.
Nadporučíka Data.

16
00:00:46,106 --> 00:00:49,568
Namaloval tebe.
Přesně tak, jak vypadáš dnes.

17
00:00:49,651 --> 00:00:53,071
- To není možné.
- Ten obraz pojmenoval "Dcera".

18
00:00:53,155 --> 00:00:54,739
Skloňte hlavu.

19
00:00:54,823 --> 00:00:58,535
Hledala tady bezpečný úkryt.

20
00:01:02,998 --> 00:01:04,082
Ne!

21
00:01:04,166 --> 00:01:09,671
Dlužím jí, abych zjistil,
kdo ji zabil a proč.

22
00:01:09,754 --> 00:01:12,215
Androidi, kteří zničili Mars
vzešli z této laboratoře.

23
00:01:12,299 --> 00:01:15,552
Nikomu se nepodařilo objevit
postup, kterým byl Dat vytvořen.
........