2
00:00:06,875 --> 00:00:09,753
V minulých dílech:

3
00:00:09,795 --> 00:00:12,214
Všichni duševně nemocní jsou Romulané.

4
00:00:12,256 --> 00:00:15,426
Jediní Romulané, kteří kdy
byli asimilováni, pokud vím.

5
00:00:17,928 --> 00:00:19,680
- Hugh?
- Vítejte.

6
00:00:19,763 --> 00:00:20,889
Někoho hledám.

7
00:00:20,931 --> 00:00:24,768
- Doktorka Soji Asha.
- Můžete mě za ní hned dovést?

8
00:00:24,810 --> 00:00:29,022
Myslím, že už brzy odhalí, co je zač.

9
00:00:29,064 --> 00:00:30,524
V noci jsem zase měla ten sen.

10
00:00:30,566 --> 00:00:35,654
Když ji přiměju vyprávět o svých snech,
ty informace tam všechny jsou.

11
00:00:35,696 --> 00:00:37,281
Včetně polohy své domovské planety.

12
00:00:37,322 --> 00:00:43,120
- Otevírám dveře a vstupuji dovnitř.
- Co vidíš?

13
00:00:43,162 --> 00:00:47,916
Vidím dva měsíce, rudé jako krev,
a blesky. Tolik blesků.

14
00:00:47,958 --> 00:00:50,836
- Výborně, bratříčku.
- Našla jsi domov.

15
00:00:50,878 --> 00:00:53,255
Nareku!

16
00:00:53,297 --> 00:00:55,257
Byla aktivována.

17
00:01:02,848 --> 00:01:04,975
Soji?

18
00:01:05,017 --> 00:01:07,644
- Víte, co se to se mnou děje?
- Ano. Rychle.

19
00:01:07,686 --> 00:01:09,688
Jsou v nějakým maléru.

20
00:01:09,730 --> 00:01:14,443
- Tahle věc nás dostane do bezpečí.
- Prostorový trajektor.

21
00:01:14,485 --> 00:01:15,986
Musíme jít hned.

22
00:01:16,028 --> 00:01:18,864
- Sejdeme se jinde.
- Jinde? Kam chceš zmizet?

23
00:01:18,906 --> 00:01:20,532
Nepenthe.
Sejdeme se tam.

24
........