2
00:00:07,861 --> 00:00:10,947
V minulých dílech...

3
00:00:10,989 --> 00:00:12,449
Riosi, to je doktorka Asha.

4
00:00:12,490 --> 00:00:18,079
Když se objevila ta holka...
povím ti, Raffi, je úplně stejná.

5
00:00:18,121 --> 00:00:21,333
Byli to syntetici.
Proto museli zemřít.

6
00:00:21,374 --> 00:00:25,128
Já to viděla, Picarde,
Oh mi to ukázala.

7
00:00:25,170 --> 00:00:30,008
Když nebudeme rychle jednat, a nezničíme
jakoukoli stopu umělého vytvořeného života...

8
00:00:30,050 --> 00:00:32,802
Peklo se vrátí.

9
00:00:33,845 --> 00:00:35,096
Tady bydlela borgská královna?

10
00:00:35,138 --> 00:00:37,390
Buď můžu vysvětlovat
nebo převzít kontrolu nad krychlí.

11
00:00:38,850 --> 00:00:40,727
Jsme Borgové.

12
00:00:41,853 --> 00:00:42,812
Teď.

13
00:00:44,689 --> 00:00:46,566
Ne!

14
00:00:46,608 --> 00:00:52,864
Raffi řekla, že jí Romulané říkali Ničitel.
Co když měli pravdu?

15
00:00:53,949 --> 00:00:57,035
- Jsem v pořádku.
- Maddox opustil Zemi hned po zákazu.

16
00:00:57,077 --> 00:00:59,371
Možná se uchýlil na planetu
se dvěma rudými měsíci.

17
00:00:59,412 --> 00:01:03,208
A dál se snažil stvořit
umělou formu života.

18
00:01:03,249 --> 00:01:08,421
Narek zjistil, kde je hnízdo syntetiků.
Čeká nás práce.

19
00:01:08,463 --> 00:01:12,384
Kapitáne Riosi,
vemte mě prosím domů.

20
00:01:12,425 --> 00:01:13,885
Rozumím.

21
00:01:27,607 --> 00:01:32,153
Prosím ať to skončí, ať to skončí,
ať to skončí, ať to skončí...

22
00:01:41,913 --> 00:01:45,667
Chronitonové štíty drží na 90 %.

23
00:02:13,903 --> 00:02:17,365
Soustava Ghulion.
Čtvrtá planeta.
........