1
00:00:47,170 --> 00:00:49,422
ÚDOLÍ ULTHAR, BOSNA

2
00:01:05,100 --> 00:01:08,930
Schválit zásah
proti povstaleckým skupinám

3
00:01:09,020 --> 00:01:11,520
v Bosně se nikomu nechtělo.

4
00:01:11,690 --> 00:01:13,600
4 DNY PO ÚTOKU V MNICHOVĚ

5
00:01:13,770 --> 00:01:18,360
Parlament, Kongres, Bundestag,
o další válku v regionu nikdo nestál.

6
00:01:19,150 --> 00:01:23,820
Ale po Mnichově se postoje změnily.

7
00:01:23,910 --> 00:01:25,740
Operace Černá hora.

8
00:01:25,910 --> 00:01:29,540
Série koordinovaných útoků
na základny povstalců.

9
00:01:30,410 --> 00:01:32,710
A tahle nás zajímá nejvíc.

10
00:01:32,790 --> 00:01:37,750
Údajně je to hlavní výcvikový tábor
Zajefa Hajdariho. Plukovníku?

11
00:01:40,300 --> 00:01:44,010
Toto je Alfa 1 operace.
Riád Šaríf.

12
00:01:44,090 --> 00:01:47,430
V Zajefově organizaci
se stará o peníze.

13
00:01:47,510 --> 00:01:49,680
Je třeba ho zajmout a vyvést.

14
00:01:49,770 --> 00:01:53,390
A co Zajef, pane?
Kdy si ho podáme?

15
00:01:53,690 --> 00:01:56,480
Armádní zpravodajci tvrdí,

16
00:01:56,610 --> 00:01:58,820
že Šaríf nás k Zajefovi dovede.

17
00:01:58,900 --> 00:02:02,320
Chápu, že pro některé z vás
je to osobní.

18
00:02:02,900 --> 00:02:08,280
Slibuji, Zajefovi Hajdarimu
neprojde, co udělal.

19
00:02:08,740 --> 00:02:13,290
20 let podporují mudžahedíni
a Saúdové neklid v této oblasti.

20
00:02:13,370 --> 00:02:15,460
Centrum teroru v Evropě.

21
00:02:15,540 --> 00:02:17,840
Vám nemusím nic říkat,

22
00:02:17,920 --> 00:02:21,210
viděli jste to v Mnichově.
Udeříme tvrdě a rychle.

23
........