1
00:00:00,195 --> 00:00:01,570
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:01,595 --> 00:00:04,482
Nějakej vůl u baru
se chvástá, že prý je SEAL.

3
00:00:04,507 --> 00:00:06,182
- Pardon.
- Jen se tu bavím.

4
00:00:06,207 --> 00:00:10,049
Mně to přijde jako
zneuctění památky těch,

5
00:00:10,074 --> 00:00:13,988
kteří umřeli při dělání toho,
co ty tvrdíš, že jsi zažil.

6
00:00:15,230 --> 00:00:17,082
Nepřestáváte mě
překvapovat, Spensere.

7
00:00:17,107 --> 00:00:20,544
- Program STA-21 by byl ideální.
- Z námořníka admirálem?

8
00:00:20,569 --> 00:00:24,599
Jako admirál byste mohl změnit
svět mnohem snáz než jako SEAL.

9
00:00:25,505 --> 00:00:27,607
Můžou tě zabít?

10
00:00:27,958 --> 00:00:30,208
Ať se stane cokoliv,
vždycky budu s tebou.

11
00:00:30,529 --> 00:00:32,902
Mí muži a můj úkol jsou na prvním místě.

12
00:00:32,927 --> 00:00:34,207
Co vlastně chcete, Jasone?

13
00:00:34,232 --> 00:00:36,514
Chci je všechny přivézt
v pořádku zpátky.

14
00:00:36,599 --> 00:00:39,563
Vztah bez důvěry
nemůže nikdy fungovat.

15
00:00:39,588 --> 00:00:42,803
Bravo 1 vám v tom
nikdy nevyjde vstříc.

16
00:00:46,884 --> 00:00:51,603
Borneo, Indonésie

17
00:00:58,129 --> 00:00:59,547
Pohyb.

18
00:01:10,055 --> 00:01:12,243
- Nastav časovač, Trente.
- Rozumím.

19
00:01:26,175 --> 00:01:29,042
Bravo 1, tady Bravo 2,
jsme tu připraveni.

20
00:01:31,337 --> 00:01:32,926
Nahoře taky.

21
00:01:36,871 --> 00:01:39,097
HAVOC, tady 1. Míjíme
Musgraves i Underwood.

22
00:01:39,152 --> 00:01:42,488
........