1
00:00:05,964 --> 00:00:11,220
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:55,055 --> 00:00:57,808
VŠECHNY POSTAVY, MÍSTA,
ORGANIZACE A UDÁLOSTI

3
00:00:57,891 --> 00:00:59,893
V TOMTO DRAMATU JSOU SMYŠLENÉ.

4
00:01:02,062 --> 00:01:05,190
2. DÍL

5
00:01:11,989 --> 00:01:14,825
NEMOCNICE KWANGČIN

6
00:01:31,800 --> 00:01:33,593
Kde? Kde jsi?

7
00:01:35,137 --> 00:01:36,888
Dobře. Musím jít.

8
00:01:37,556 --> 00:01:39,725
Je v nemocnici Kwangčin.

9
00:01:39,808 --> 00:01:41,601
- Jedeme do nemocnice Kwangčin.
- Dobře.

10
00:01:44,438 --> 00:01:46,815
Uklidni se a zavolejme policii...

11
00:01:54,031 --> 00:01:55,574
Mohli bychom jet rychleji?

12
00:01:56,283 --> 00:01:57,409
Dobře.

13
00:02:16,470 --> 00:02:17,596
Co to děláš?

14
00:02:19,973 --> 00:02:20,932
Jak ses...

15
00:02:23,518 --> 00:02:25,395
Vypadáš vyděšeně, takže je to jasné.

16
00:02:26,938 --> 00:02:28,899
Počkat. Vydrž chvilku.

17
00:02:33,195 --> 00:02:34,613
Byls to ty, že?

18
00:02:38,200 --> 00:02:39,534
Počkej.

19
00:02:40,452 --> 00:02:43,622
Promluvme si. Uklidni se.

20
00:02:45,499 --> 00:02:46,917
Proč jsi nezavolal záchranku?

21
00:02:47,000 --> 00:02:48,168
Ne.

22
00:02:48,251 --> 00:02:50,587
Tak to není. Promluvme si. No tak.

23
00:02:55,217 --> 00:02:57,344
Proč mají potrestat někoho jiného?

24
00:02:57,427 --> 00:02:59,012
Pomoc!

25
00:03:01,223 --> 00:03:02,516
........