1
00:00:06,400 --> 00:00:09,200
Titulky: Doummais a Timms

2
00:00:38,560 --> 00:00:39,640
Szendrey!

3
00:00:42,480 --> 00:00:43,880
Som rád, že vás vidím zdravých.

4
00:00:49,040 --> 00:00:53,640
Hanbi sa, Szápáry. Hovoriť nemecky.

5
00:00:55,120 --> 00:00:56,440
Je to môj dom!

6
00:00:56,920 --> 00:00:58,120
Môžem si hovoriť ako chcem.

7
00:00:58,760 --> 00:00:59,960
Čo tu robíš?

8
00:01:01,880 --> 00:01:03,360
Tvoj dom.

9
00:01:04,160 --> 00:01:06,600
Dom Szápárysovcov je v Maďarsku.

10
00:01:07,160 --> 00:01:10,600
Dom Szápárysovcov
je tam, kde som ja!

11
00:01:12,440 --> 00:01:16,400
Maďarsko, tvoj domov, je zotročené.
Nevadí ti to?

12
00:01:16,960 --> 00:01:19,200
Spojenectvo s Rakúskom
chráni našu rodnú zem.

13
00:01:20,840 --> 00:01:22,160
Špinavá kurva.

14
00:01:22,480 --> 00:01:24,000
Spojenectvo!

15
00:01:24,680 --> 00:01:30,440
Tvojho otca obesili.
Tvoja rodina bola okradnutá a vyvraždená.

16
00:01:30,520 --> 00:01:33,360
Si posledný zo Szápárysovcov.

17
00:01:33,920 --> 00:01:38,280
Vojna skončí len vtedy, keď bude Maďarsko
slobodné.

18
00:01:39,320 --> 00:01:41,840
Ale ty nám nepomôžeš.

19
00:01:42,640 --> 00:01:43,680
Správne?

20
00:01:46,880 --> 00:01:48,240
Tvoj biznis...

21
00:01:48,720 --> 00:01:50,480
Pozorovali sme ťa.

22
00:01:50,560 --> 00:01:55,680
Pohlavári tejto zhnitej spoločnosti
sem prichádzajú a odchádzajú.

23
00:01:56,400 --> 00:01:58,320
Mohol by si byť najlepší zo špiónov.

24
00:01:59,440 --> 00:02:02,760
........