1
00:00:31,252 --> 00:00:35,528
Slovenská televízia uvádza
mexický film

2
00:00:41,843 --> 00:00:44,939
ŠIMON NA PÚŠTI

3
00:00:46,604 --> 00:00:49,232
{\an8}V hlavných úlohách

4
00:01:07,952 --> 00:01:10,934
Kamera

5
00:01:12,708 --> 00:01:15,652
Strih

6
00:01:36,665 --> 00:01:40,472
Réžia

7
00:02:12,269 --> 00:02:15,885
Už šesť rokov,
šesť týždňov a šesť dní,

8
00:02:16,111 --> 00:02:21,304
stojíš na tomto stĺpe, Šimon,
aby si náš všetkých osvietil.

9
00:02:21,823 --> 00:02:24,241
Obráť sa teraz
k druhému piedestálu,

10
00:02:24,542 --> 00:02:28,132
ktorý ti pripravil
bohatý Praxedes

11
00:02:28,576 --> 00:02:30,360
presne ako si žiadal.

12
00:02:30,586 --> 00:02:37,030
Odtiaľ ďalej oživuj
zápal tvojich bratov,

13
00:02:37,197 --> 00:02:41,755
a pokračuj vo zvyklostiach
otcov, Šimon.

14
00:02:42,734 --> 00:02:46,482
Je to dar,
ktorý z vďaky zaplatila rodina,

15
00:02:46,599 --> 00:02:49,293
ktorej si prinavrátil šťastie

16
00:02:49,553 --> 00:02:51,729
a zbavil si ju zla.

17
00:03:48,327 --> 00:03:49,482
Počkaj.

18
00:03:56,251 --> 00:04:00,578
To je tvoja matka, Šimon.
Chcela by žiť pri tebe, kým zomrie.

19
00:04:00,854 --> 00:04:02,835
Nechaj ju naposledy ťa pobozkať.

20
00:04:03,021 --> 00:04:06,507
Mala by si sa
vrátiť domov, žena.

21
00:04:07,988 --> 00:04:12,206
Poslúchni ju, Šimon.
Prijmi ju s radosťou.

22
00:04:16,261 --> 00:04:19,014
Zostaň, ak si to želáš.

23
........