1
00:00:53,170 --> 00:00:55,420
ÚDOLÍ ULTHAR, BOSNA

2
00:01:15,150 --> 00:01:18,980
Schválit zásah
proti povstaleckým skupinám

3
00:01:19,070 --> 00:01:21,570
v Bosně se nikomu nechtělo.

4
00:01:21,740 --> 00:01:23,650
4 DNY PO ÚTOKU V MNICHOVĚ

5
00:01:23,820 --> 00:01:28,410
Parlament, Kongres, Bundestag,
o další válku v regionu nikdo nestál.

6
00:01:29,200 --> 00:01:33,870
Ale po Mnichově se postoje změnily.

7
00:01:33,960 --> 00:01:35,790
Operace Černá hora.

8
00:01:35,960 --> 00:01:39,590
Série koordinovaných útoků
na základny povstalců.

9
00:01:40,460 --> 00:01:42,760
A tahle nás zajímá nejvíc.

10
00:01:42,840 --> 00:01:47,800
Údajně je to hlavní výcvikový tábor
Zajefa Hajdariho. Plukovníku?

11
00:01:50,350 --> 00:01:54,060
Toto je Alfa 1 operace.
Riád Šaríf.

12
00:01:54,140 --> 00:01:57,480
V Zajefově organizaci
se stará o peníze.

13
00:01:57,560 --> 00:01:59,730
Je třeba ho zajmout a vyvést.

14
00:01:59,820 --> 00:02:03,440
A co Zajef, pane?
Kdy si ho podáme?

15
00:02:03,740 --> 00:02:06,530
Armádní zpravodajci tvrdí,

16
00:02:06,660 --> 00:02:08,870
že Šaríf nás k Zajefovi dovede.

17
00:02:08,950 --> 00:02:12,370
Chápu, že pro některé z vás
je to osobní.

18
00:02:12,950 --> 00:02:18,330
Slibuji, Zajefovi Hajdarimu
neprojde, co udělal.

19
00:02:18,790 --> 00:02:23,340
20 let podporují mudžahedíni
a Saúdové neklid v této oblasti.

20
00:02:23,420 --> 00:02:25,510
Centrum teroru v Evropě.

21
00:02:25,590 --> 00:02:27,890
Vám nemusím nic říkat,

22
00:02:27,970 --> 00:02:31,260
viděli jste to v Mnichově.
Udeříme tvrdě a rychle.

23
........