1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
<i><b>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:02:59,100 --> 00:03:02,101
<i>Začneme s vašou najstaršou spomienkou?</i>

3
00:03:06,741 --> 00:03:08,540
<i>More.</i>

4
00:03:10,419 --> 00:03:12,478
<i>Nekonečný horizont.</i>

5
00:03:14,649 --> 00:03:16,482
<i>To bol domov.</i>

6
00:03:17,686 --> 00:03:19,551
<i>Ešte niečo?</i>

7
00:05:01,456 --> 00:05:04,623
Pustite ma!

8
00:05:17,772 --> 00:05:19,605
<i>Lekárske experimenty.</i>

9
00:05:26,915 --> 00:05:31,050
Takže... máte záujem?

10
00:05:32,921 --> 00:05:34,787
Neštve vás to?

11
00:05:38,093 --> 00:05:40,159
Nevšímam si to.

12
00:05:41,496 --> 00:05:43,997
Vás to štve, Stoneová?

13
00:05:43,998 --> 00:05:46,578
Všetky tie odtikané hodiny.

14
00:05:47,736 --> 00:05:50,676
<i>Uviazli ste tu rovnako ako my ostatní.</i>

15
00:05:51,873 --> 00:05:54,306
Zdržovacia taktika.

16
00:05:56,911 --> 00:05:59,680
Myslel som, že budete priamejšia.

17
00:05:59,681 --> 00:06:01,915
Prečo si myslíte,
že by som mala byť priamejšia?

18
00:06:01,916 --> 00:06:05,696
Keby som chcela zdržovať, spýtala
by som sa, prečo je tu taká tma.

19
00:06:06,921 --> 00:06:09,188
Rozptyľovacia taktika.

20
00:06:09,824 --> 00:06:12,724
Otáčate to voči mne.

21
00:06:13,595 --> 00:06:16,255
Hádam, že tie tabletky patria k tomu.

22
00:06:18,032 --> 00:06:19,798
Bolesti hlavy?

23
00:06:20,101 --> 00:06:22,035
To nie je vaša starosť.

24
00:06:22,036 --> 00:06:24,136
Možno ste závislák.

25
00:06:26,841 --> 00:06:29,775
........