1
00:00:57,310 --> 00:01:00,560
<i>Jedným z najemotívnejších
momentov môjho života</i>

2
00:01:00,640 --> 00:01:03,560
<i>bola noc,
keď ma iniciovali do Klanu.</i>

3
00:01:03,650 --> 00:01:06,230
<i>Viedli ma do miestnej sály,
ktorá bola tak tmavá,</i>

4
00:01:06,320 --> 00:01:09,030
<i>že jediné svetlo, ktoré som videl,
bol oheň oproti nej.</i>

5
00:01:09,110 --> 00:01:11,450
<i>Prešiel som ceremóniou,
očistili ma vodou...</i>

6
00:01:11,530 --> 00:01:13,240
Podľa skutočného príbehu.

7
00:01:13,320 --> 00:01:16,530
<i>...dal mi ruku na rameno a povedal:
"Si súčasťou neviditeľnej ríše,</i>

8
00:01:16,620 --> 00:01:18,540
<i>Spojených klanov Amerických."</i>

9
00:01:18,620 --> 00:01:21,620
<i>Nasledoval obrovský aplauz v auditóriu</i>

10
00:01:21,710 --> 00:01:24,460
<i>a odišiel som odtiaľ so slzami v očiach.</i>

11
00:01:24,540 --> 00:01:26,840
<i>Pretože to som celý život hľadal,</i>

12
00:01:26,920 --> 00:01:30,420
<i>možnosť byť vypočutý,
možnosť byť niekým.</i>

13
00:01:30,510 --> 00:01:32,680
<i>Najprv som im povedala nie.</i>

14
00:01:32,760 --> 00:01:36,220
<i>Chcem ho len zabiť.</i>

15
00:01:36,300 --> 00:01:38,600
<i>Bolo to vo mne, zabiť ho.</i>

16
00:01:38,680 --> 00:01:41,140
<i>A takúto povesť mám v Durhame.</i>

17
00:01:41,230 --> 00:01:43,640
<i>Nevystatujem sa, je to pravda.</i>

18
00:01:43,730 --> 00:01:47,400
<i>Môžete zavolať do Durhamu
a povedia vám, že...</i>

19
00:01:47,480 --> 00:01:51,650
<i>Nie pre mňa nie je odpoveď.
Potrebujem počuť "áno".</i>

20
00:01:51,740 --> 00:01:55,240
<i>Pretože krv nás všetkých,
keď vytečie, má rovnakú farbu.</i>

21
00:01:55,320 --> 00:01:58,580
<i>Nevidela som krv inej farby, ako je moja.</i>

22
00:01:58,660 --> 00:02:02,040
<i>Hovorím to, či mi veríte, alebo nie.
Budem to hovoriť,</i>

23
........