1
00:00:06,041 --> 00:00:08,875
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,541 --> 00:00:20,750
<i>Každý má vzpomínky na šťastné chvíle.</i>

3
00:00:21,750 --> 00:00:23,083
<i>Čím víc jste v prdeli,</i>

4
00:00:24,125 --> 00:00:26,500
<i>tím šťastnější se ty chvíle zdají.</i>

5
00:00:27,083 --> 00:00:28,500
<i>Doufala jsem v zázrak.</i>

6
00:00:28,583 --> 00:00:31,041
<i>Nairobiny životní funkce pípaly</i>

7
00:00:31,291 --> 00:00:33,083
<i>a já vzpomínala na chvíle,</i>

8
00:00:33,416 --> 00:00:35,541
<i>jako byl fotbal na klášterním dvoře.</i>

9
00:00:36,125 --> 00:00:38,416
- Víc do obrany. Minuta do konce.
- Jo.

10
00:00:38,500 --> 00:00:40,416
- Hej!
- Pojď.

11
00:00:40,500 --> 00:00:41,458
Běž.

12
00:00:42,166 --> 00:00:43,000
Pojď pro něj.

13
00:00:43,083 --> 00:00:47,500
<i>Netušila jsem, jak zábavné</i>
<i>jsou vteřiny před rohovým kopem.</i>

14
00:00:48,250 --> 00:00:49,166
Hej!

15
00:00:49,250 --> 00:00:50,833
Sudí, sáhnul mi na koule!

16
00:00:50,916 --> 00:00:52,000
Viděl jsi to.

17
00:00:53,125 --> 00:00:56,916
Prosím tě! Sklapni. Zbývá minuta.
Chceš ji vyplýtvat hádáním?

18
00:00:57,000 --> 00:00:59,083
Já bránil. On se mi lepil na zadek!

19
00:00:59,166 --> 00:01:01,375
Já viděla, jak mu tam saháš, ty čuně.

20
00:01:01,458 --> 00:01:04,833
Tak dost! Už na něj nesahej... Nikde, ano?

21
00:01:04,916 --> 00:01:06,833
- Příště vás vyloučím.
- OK, běž.

22
00:01:06,916 --> 00:01:07,750
Tak pojď!

23
00:01:09,708 --> 00:01:10,833
To je gól!

24
00:01:12,291 --> 00:01:13,250
Penalta!
........