1
00:00:06,041 --> 00:00:08,875
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,125 --> 00:00:29,958
<i>Myslíme, že láska se vyznává</i>
<i>květinami a bonbony,</i>

3
00:00:31,583 --> 00:00:34,041
<i>ale lásku jde vyznat i kladivem.</i>

4
00:00:35,083 --> 00:00:36,583
<i>Nebo úhlovou bruskou.</i>

5
00:00:49,916 --> 00:00:53,250
<i>Unést policejního důstojníka</i>
<i>může být také vyznání lásky.</i>

6
00:00:53,833 --> 00:00:55,958
<i>A zachránit ho ze dna jeho bazénu</i>

7
00:00:56,625 --> 00:00:57,500
<i>taky.</i>

8
00:01:12,416 --> 00:01:14,166
Co se to tam sakra děje?

9
00:01:14,625 --> 00:01:15,791
Co tam děláte?

10
00:01:16,708 --> 00:01:19,291
- Předstírej, že jsme opilí.
- To nebudu.

11
00:01:19,375 --> 00:01:21,625
Dělej opilého, nebo ti zlomím vaz.

12
00:01:22,166 --> 00:01:23,333
Že se nestydíte!

13
00:01:23,708 --> 00:01:26,083
Zavolám policii!

14
00:01:28,083 --> 00:01:31,125
Já jsem policista, madam.

15
00:01:31,208 --> 00:01:35,208
- To je Benito!
- Chceš je zavolat? Crrr, crrr.

16
00:01:35,291 --> 00:01:36,833
Benito, co tě to popadlo?

17
00:01:38,166 --> 00:01:39,166
Hraj, dělej.

18
00:01:49,625 --> 00:01:51,083
Těch je plný dům.

19
00:01:52,875 --> 00:01:54,458
A tvoje auto.

20
00:01:55,000 --> 00:01:56,416
A auto tvojí ženy.

21
00:01:57,750 --> 00:02:00,166
Vypadá to jako C-4, ale je to jen plast.

22
00:02:01,000 --> 00:02:04,250
To je tvoje alibi.
Nebyl bys zločinec, jen...

23
00:02:04,333 --> 00:02:07,041
k smrti vyděšený otec, to oni pochopí.

24
00:02:07,708 --> 00:02:11,500
Až se odsud dostanu, nahlásím to
........