1
00:01:04,022 --> 00:01:10,737
Krystal!

2
00:01:22,332 --> 00:01:23,834
Reign!

3
00:01:25,919 --> 00:01:27,588
Doriti.

4
00:01:30,090 --> 00:01:31,091
Pusti to.

5
00:01:31,258 --> 00:01:34,386
- Pusti to.
- Čo zabil?

6
00:01:35,220 --> 00:01:36,847
Reign!

7
00:01:51,028 --> 00:01:52,863
Čo robíš?

8
00:02:14,384 --> 00:02:15,636
Čo to bolo?

9
00:02:15,802 --> 00:02:17,429
Nič.

10
00:02:17,596 --> 00:02:20,849
Nechcem sa každý deň budiť
na štekanie psa.

11
00:02:25,938 --> 00:02:27,439
Ďakujem.

12
00:02:39,034 --> 00:02:40,494
Hej!

13
00:02:40,661 --> 00:02:45,082
Tvoj pes mi v noci ukradol sliepku.
Kázal som ti ho priviazať.

14
00:02:45,874 --> 00:02:49,294
- Neurobil to.
- Ako to môžeš povedať?

15
00:02:49,461 --> 00:02:52,047
Keď ho nabudúce uvidím, vytiahnem pušku.

16
00:03:43,348 --> 00:03:44,349
Ako sa máš?

17
00:03:44,516 --> 00:03:45,934
- Dobre.
- Hej.

18
00:03:46,101 --> 00:03:47,686
Ako?

19
00:03:49,438 --> 00:03:50,731
Cítiš sa dobre?

20
00:03:50,898 --> 00:03:52,274
- Hej.
- Vyzeráš unavená.

21
00:03:52,441 --> 00:03:56,862
- Vždy celú cestu prespí.
- Ahoj, mami. Ako?

22
00:04:00,282 --> 00:04:02,409
- Už máš dosť dlhé vlasy.
- Hej.

23
00:04:02,576 --> 00:04:04,077
Páči sa mi to.

........