1
00:00:31,365 --> 00:00:33,200
Ginny, vrať se do postele.

2
00:00:40,582 --> 00:00:42,835
To je krev?

3
00:01:27,963 --> 00:01:28,964
Ahoj, dědo.

4
00:01:57,242 --> 00:01:59,828
H. LISKOVÁ

5
00:01:59,912 --> 00:02:03,165
JEŠTĚ NENÍ KONEC
KDO DALŠÍ?

6
00:02:19,765 --> 00:02:22,309
Rychle jez, zlato.
Ať první den nepřijdeš pozdě.

7
00:02:22,392 --> 00:02:23,435
Bože, moc mléka.

8
00:02:23,519 --> 00:02:25,896
Seď, tati. Sedni si. Tak. Druhou nohu.

9
00:02:25,979 --> 00:02:29,066
Tati, asi už vím,
kdo zabil Penny Gillisovou.

10
00:02:29,149 --> 00:02:31,068
Nedělej to, Hilde. Mluvím vážně.

11
00:02:31,151 --> 00:02:32,569
Teď ne, dobře, Hilde?

12
00:02:32,653 --> 00:02:36,198
Zaprvé, na místě činu byly divný stopy,
takový trojúhelníkový.

13
00:02:36,281 --> 00:02:37,533
- Stačí.
- Co děláš?

14
00:02:37,616 --> 00:02:40,285
- Kdo je ten pán?
- Takový divný boty

15
00:02:40,369 --> 00:02:43,163
- má ředitelka Collinsová.
- To je tvůj dědeček.

16
00:02:43,247 --> 00:02:44,581
A tohle je jeho dům.

17
00:02:44,665 --> 00:02:47,125
Matte, zavezeš Izzy do školy?

18
00:02:47,209 --> 00:02:49,753
Mě určitě čeká spousta papírování.

19
00:02:49,837 --> 00:02:51,004
Já taky něco mám.

20
00:02:51,088 --> 00:02:53,799
Myslím,
že paní Collinsová Penny něco ukradla

21
00:02:53,882 --> 00:02:55,425
- a pak ji zabila.
- Klid.

22
00:02:55,509 --> 00:02:58,053
Co když tam budou děsiví klauni, mami?

23
00:02:58,136 --> 00:03:00,389
Ne, žádní klauni tam nebudou.
........