1
00:00:01,203 --> 00:00:03,061
Viděli jste...

2
00:00:03,679 --> 00:00:05,585
Sam Tremblay k vašim službám.

3
00:00:05,610 --> 00:00:06,709
Umíte to s kladivem?

4
00:00:06,734 --> 00:00:09,271
- Jen jednou rukou?
- Tohle? Můžu s ní pracovat.

5
00:00:11,177 --> 00:00:13,303
Požádej ho, aby se upravil.

6
00:00:13,328 --> 00:00:15,431
Nenašla by se tu
práce pro dva kutily?

7
00:00:15,432 --> 00:00:17,951
- Samovi by se pomoc určitě hodila.
- Samovi?

8
00:00:17,976 --> 00:00:20,037
Tess prý hledá
nového předáka.

9
00:00:20,062 --> 00:00:22,021
- Ano, hledá.
- Řekni mi, co se stalo.

10
00:00:22,046 --> 00:00:24,912
- Vrazil jsem do dveří.
- Co se doopravdy stalo?

11
00:00:25,484 --> 00:00:26,646
Uh, Same?

12
00:00:26,671 --> 00:00:29,099
Objevil se u našich dveří
v tu pravou chvíli.

13
00:00:29,124 --> 00:00:31,132
Takže o něm nic nevíte.

14
00:00:39,038 --> 00:00:40,779
Pevně to stiskni.

15
00:00:43,951 --> 00:00:45,427
A teď takhle.

16
00:00:52,051 --> 00:00:54,427
Stéblo se mi asi zlomilo.

17
00:00:54,864 --> 00:00:56,152
To se stává.

18
00:00:56,185 --> 00:00:57,966
Běž si utrhnout další.

19
00:01:02,102 --> 00:01:04,019
Ten strop u děvčat jste opravil skvěle.

20
00:01:04,169 --> 00:01:06,715
- Díky.
- Mám pro vás nějaké další úkoly,

21
00:01:06,740 --> 00:01:08,818
kdyby vám nevadilo
zůstat tu trochu déle.

22
00:01:11,046 --> 00:01:12,589
Oh, seznam.

23
00:01:12,614 --> 00:01:14,372
V tom moc dobrý nejsem.
........