1
00:00:00,640 --> 00:00:30,920
FND 6x01- The Caravan
Překlad: tarba

2
00:00:32,640 --> 00:00:35,920
Ale vážně, v určitém bodě
jim to budeme muset říct.

3
00:00:35,955 --> 00:00:38,440
Ne, v žádném bodě jim
to nebudeme muset říct.

4
00:00:38,475 --> 00:00:41,760
Co? Poprvé, co máme
zároveň přítelkyně?

5
00:00:41,795 --> 00:00:43,005
Víš, jak bude máma šťastná?

6
00:00:43,040 --> 00:00:45,365
Ano, nejšťastnější,
co kdy byla.

7
00:00:45,400 --> 00:00:48,040
- Přesně. - A bude to peklo.
- Nebude to peklo.

8
00:00:49,960 --> 00:00:52,280
- Bude to peklo, co?
- Totální peklo.

9
00:00:52,315 --> 00:00:54,160
Neřekneme jim to.

10
00:00:55,920 --> 00:00:58,920
- Fuj. Co to smrdí?
- Kanály.

11
00:01:00,400 --> 00:01:03,840
- Díky.
- Nemáte zač.

12
00:01:07,000 --> 00:01:08,920
- Vyděsil tě?
- Vyšokoval.

13
00:01:10,640 --> 00:01:12,885
A tady to je.

14
00:01:12,920 --> 00:01:14,960
Tátův obří hloupý karavan.

15
00:01:14,995 --> 00:01:17,285
Naprosto nechutné.

16
00:01:17,320 --> 00:01:20,320
- Popelnice na kolech.
- Popelnice na cihlách.

17
00:01:20,355 --> 00:01:22,280
- Nazdar děcka.
- Ahoj. - Ahoj, tati.

18
00:01:22,315 --> 00:01:24,165
Tak co myslíte?

19
00:01:24,200 --> 00:01:26,840
MěI jsi pásku přes oči,
když jsi to kupoval?

20
00:01:26,875 --> 00:01:29,240
- Co? - Nebo jsi byl
v komatu? - Blbci.

21
00:01:29,275 --> 00:01:31,165
Proč jsi sakra koupil karavan?

22
00:01:31,200 --> 00:01:34,400
........