1
00:00:04,117 --> 00:00:05,285
V minulých dílech...

2
00:00:05,368 --> 00:00:06,786
Vypadá to na člověka.

3
00:00:06,870 --> 00:00:09,414
Na místě, kam se nedostaneš bez výstroje.

4
00:00:09,623 --> 00:00:11,208
Co myslíš, že to znamená?

5
00:00:11,333 --> 00:00:13,210
Ricky, ty mi něco tajíš?

6
00:00:13,376 --> 00:00:15,837
Helen navázala kontakt s naším druhem,

7
00:00:16,213 --> 00:00:18,131
Takže jsou v Bristol Cove?

8
00:00:18,506 --> 00:00:21,426
Myslíte, že skupina mohla mého otce zabít?

9
00:00:21,593 --> 00:00:24,387
Udělali by vše pro to,
aby to tajemství uchovali.

10
00:00:25,555 --> 00:00:26,806
Budou nás sledovat.

11
00:00:28,225 --> 00:00:30,936
To nic. Nedovolíme jim vidět všechno.

12
00:00:31,561 --> 00:00:32,896
Už ne tmavé.

13
00:00:33,230 --> 00:00:35,398
To, čemu jste tam byli vystaveni,

14
00:00:35,815 --> 00:00:36,858
vám pomohlo.

15
00:00:36,942 --> 00:00:39,819
Ta tvoje nedůvěra už mě začíná unavovat.

16
00:00:39,986 --> 00:00:41,363
Co mám nahlásit šéfovi?

17
00:00:41,446 --> 00:00:43,198
Že ta mise byla úspěšná.

18
00:00:43,782 --> 00:00:46,535
Jsem na tvé straně, nezapomínej.

19
00:00:55,752 --> 00:00:57,128
- Čau.
- Čau.

20
00:00:59,839 --> 00:01:01,049
Díky za schůzku.

21
00:01:01,132 --> 00:01:04,261
Snad máš něco lepšího než bouračku na I-5.

22
00:01:04,427 --> 00:01:07,138
O tolik lepšího, že ti nahoře
to chtějí ututlat.

23
00:01:07,305 --> 00:01:09,057
- Jo?
- Podívej se.

24
00:01:09,975 --> 00:01:12,143
Řekni, jestli je to pravé.

........