1
00:00:00,791 --> 00:00:02,982
<i>V minulém díle jste viděli:</i>

2
00:00:02,982 --> 00:00:05,919
<i>Kmeny Boran a Samburu
se sloučily v jeden.</i>

3
00:00:05,919 --> 00:00:08,597
Z vás deseti je nyní jeden kmen.

4
00:00:10,514 --> 00:00:15,138
<i>První soutěž o individuální imunitu
byla velkou zkouškou výdrže.</i>

5
00:00:17,347 --> 00:00:21,701
<i>Po šesti hodinách zbyli dva
soutěžící: Clarence a Teresa.</i>

6
00:00:22,303 --> 00:00:25,753
<i>O vítězi rozhodla domluvená
hra: Kámen, nůžky, papír.</i>

7
00:00:29,641 --> 00:00:34,367
<i>Nový kmen se sblížil u vína
a dostal jméno Moto Maji.</i>

8
00:00:34,781 --> 00:00:40,184
Na kmenové radě Teresa tajně dodržela
slovo a hlasovala s Clarencem proti Lexovi.

9
00:00:40,184 --> 00:00:41,132
Dvakrát Lex.

10
00:00:41,132 --> 00:00:44,891
<i>Ale většinu získal Clarence,
a tak byl vyloučen.</i>

11
00:00:44,892 --> 00:00:46,071
Kmen promluvil.

12
00:00:47,248 --> 00:00:50,881
<i>Zbývá jich devět. Dnes večer odejde další.</i>

13
00:00:54,682 --> 00:01:02,682
Titulky a časování: Hebel@2016
Přepis z českého dabingu: Hebel

14
00:01:45,483 --> 00:01:51,483
reality-show.eu

15
00:02:06,689 --> 00:02:08,689
Včera večer před radou se zdálo,

16
00:02:08,689 --> 00:02:12,652
že jsme se jednomyslně shodli
na tom, že vyloučíme Clarence.

17
00:02:12,652 --> 00:02:14,446
A pak se objevily dva
lístky s mým jménem.

18
00:02:14,446 --> 00:02:16,391
Byl jsem vážně překvapenej,

19
00:02:16,391 --> 00:02:21,293
čekal jsem, že Clarence bude hlasovat
pro mě, ale ten druhý hlas mě namíchnul.

20
00:02:21,294 --> 00:02:25,299
Víš, že já to nebyla.
Ty taky ne a určitě ani Tom.

21
00:02:25,299 --> 00:02:28,093
- Ne. - Ani Ethan.
- Ten ne.

22
00:02:28,349 --> 00:02:33,395
Ten, kdo pro mě hlasoval
........