1
00:00:12,137 --> 00:00:14,848
Richieho Fifa videli
naposledy v modrej dodávke.

2
00:00:14,932 --> 00:00:19,019
Cestné hliadky stoja
na stanoviskách každých 10 km.

3
00:00:19,102 --> 00:00:21,772
Na únos dieťaťa sme
upozornili v celom štáte.

4
00:00:21,855 --> 00:00:23,565
Pomôžte nám prehľadať celý...

5
00:00:23,649 --> 00:00:24,983
-Penny!
-Kim.

6
00:00:25,067 --> 00:00:26,944
...les, jazero aj cestu.

7
00:00:27,027 --> 00:00:31,740
Fifovci veria, že im domov
vrátime ich syna. Tak poďme na to.

8
00:00:44,503 --> 00:00:45,879
Richie!

9
00:00:46,505 --> 00:00:47,589
To je Richieho?

10
00:00:47,673 --> 00:00:49,007
Našla to mama.

11
00:00:55,264 --> 00:00:58,225
Matt. Poďme do druhej zóny.

12
00:00:58,725 --> 00:01:00,352
Penny, Sam, idete s nami?

13
00:01:02,563 --> 00:01:03,564
Sam.

14
00:01:04,857 --> 00:01:05,858
Sam.

15
00:01:05,941 --> 00:01:07,067
Ideš?

16
00:01:09,820 --> 00:01:11,321
Poď, Matty. Buď pri mne.

17
00:01:43,937 --> 00:01:47,191
NIE JE KONIEC
KTO JE NA RADE?

18
00:02:00,412 --> 00:02:03,123
SKOČILI SME NA CHVIĽU DO MESTA
MAMA A OTEC

19
00:02:03,665 --> 00:02:06,001
V sobotu robí raňajky vždy otec.

20
00:02:08,294 --> 00:02:10,088
Chcem vajíčka.

21
00:02:11,089 --> 00:02:12,591
Viem, ale ocko tu nie je.

22
00:02:13,884 --> 00:02:16,345
Neboj sa. Mama s ockom sa hneď vrátia.

23
00:02:19,515 --> 00:02:22,017
Čo vyvádzaš? Si ako potkan v sukni.

24
........