1
00:00:09,551 --> 00:00:12,304
Poď, mami. Niečo sme našli.

2
00:00:12,387 --> 00:00:13,388
Ponáhľaj sa.

3
00:00:14,056 --> 00:00:17,476
Hej, dievčatá, počkajte. Čakajte.

4
00:00:18,143 --> 00:00:19,478
Počkajte ma.

5
00:00:19,561 --> 00:00:21,855
Priamo tam, Izzy. Poďme.

6
00:00:21,939 --> 00:00:24,525
Je veľká hmla. Nič nevidím.

7
00:00:24,608 --> 00:00:25,609
Mami, poď.

8
00:00:25,692 --> 00:00:27,027
Spomaľ, Izzy.

9
00:00:28,153 --> 00:00:29,696
Hilde, kam ideš?

10
00:00:29,780 --> 00:00:31,532
Našli sme dôkaz.

11
00:00:31,615 --> 00:00:33,283
Pomôže to Samovi.

12
00:00:33,700 --> 00:00:35,077
Spomaľte!

13
00:00:36,537 --> 00:00:38,121
Hilde!

14
00:00:41,166 --> 00:00:42,376
Izzy!

15
00:00:44,461 --> 00:00:46,171
Hej, baby...

16
00:00:47,881 --> 00:00:49,383
toto nie je vtipné.

17
00:00:49,842 --> 00:00:50,926
Dievčatá.

18
00:00:57,933 --> 00:00:58,934
Počkať.

19
00:00:59,476 --> 00:01:01,311
Nie. nie. Počkajte!

20
00:01:01,937 --> 00:01:04,480
Stojte!

21
00:01:05,566 --> 00:01:07,484
Nie, nie.

22
00:01:07,568 --> 00:01:09,611
Stojte! Zastavte!

23
00:01:18,328 --> 00:01:19,746
Ste v mojej posteli.

24
00:01:23,417 --> 00:01:27,171
Vypadnite z mojej postele.

25
00:01:27,254 --> 00:01:28,380
Vypadnite!

........