1
00:00:31,907 --> 00:00:32,908
Haló?

2
00:00:34,284 --> 00:00:35,285
Kto je tam?

3
00:00:41,750 --> 00:00:42,751
Hilde?

4
00:00:44,962 --> 00:00:46,088
Kde je?

5
00:00:46,171 --> 00:00:48,715
Celá ona, spôsobí problém a zmizne.

6
00:00:49,842 --> 00:00:52,135
Vy sa znovu pozrite do telocvične.

7
00:00:53,554 --> 00:00:54,555
Hilde?

8
00:00:57,975 --> 00:00:59,017
Skautka?

9
00:01:10,571 --> 00:01:11,613
Videl si Hilde?

10
00:01:11,697 --> 00:01:12,948
S Donnym a Spoonom.

11
00:01:13,532 --> 00:01:16,535
Sľúb mi, že nenapíše o tom, čo sa stalo.

12
00:01:16,618 --> 00:01:19,288
Ak vysvitne,
že som bol s niekým s drogami,

13
00:01:19,371 --> 00:01:21,039
tréner ma vyhodí z tímu.

14
00:01:24,251 --> 00:01:25,544
Hneváš sa na mňa?

15
00:01:34,928 --> 00:01:36,305
Nevidela som ju už hodinu.

16
00:01:36,388 --> 00:01:39,266
Nakričala som na decká v knižnici, ale...

17
00:01:39,349 --> 00:01:42,644
Skontroloval som poschodie, nie je tam.

18
00:01:42,728 --> 00:01:44,897
Neviem, toto sa jej nepodobá.

19
00:01:44,980 --> 00:01:46,190
Ale podobá.

20
00:01:46,273 --> 00:01:48,525
Asi išla domov a nepovedala nám to.

21
00:01:50,360 --> 00:01:51,361
Hej.

22
00:01:52,070 --> 00:01:53,071
Hej.

23
00:02:18,805 --> 00:02:19,806
Skautka?

24
00:02:32,569 --> 00:02:34,696
NA PAMIATKU RICHIEHO FIFA
NAVŽDY V SRDCI

25
00:02:41,703 --> 00:02:42,788
........