1
00:00:09,760 --> 00:00:11,094
Dobré ráno.

2
00:00:11,178 --> 00:00:13,096
Máte knihy o amerických dejinách?

3
00:00:13,180 --> 00:00:15,390
Konkrétne o priebehu volieb.

4
00:00:15,474 --> 00:00:17,559
Konkrétnejšie o miestnych voľbách.

5
00:00:17,643 --> 00:00:20,979
Ešte konkrétnejšie,
podarilo sa niekedy zelenáčovi

6
00:00:21,063 --> 00:00:23,482
stať sa šerifom amerického mestečka?

7
00:00:23,982 --> 00:00:26,777
Takže, čo konkrétne hľadáte?

8
00:00:28,570 --> 00:00:30,572
Žartujem. Pozrime sa na to.

9
00:00:34,910 --> 00:00:35,911
Ahoj, mami.

10
00:00:37,120 --> 00:00:39,706
Dobré ráno, robíme volebný prieskum.

11
00:00:39,790 --> 00:00:41,333
Za koho budete hlasovať?

12
00:00:41,416 --> 00:00:44,169
Mimo záznam, rada tu uvidím novú krv.

13
00:00:44,253 --> 00:00:45,879
To rád počujem.

14
00:00:45,963 --> 00:00:46,964
VERTE TRIP!

15
00:00:47,047 --> 00:00:49,424
- Vyrobila som ich.
- Veľmi kreatívne.

16
00:00:49,508 --> 00:00:51,218
Nemôžem ho nosiť v škole.

17
00:00:51,301 --> 00:00:55,639
Musí pôsobiť objektívne. Ale ja nie.

18
00:00:58,433 --> 00:00:59,434
Pekné.

19
00:01:09,653 --> 00:01:10,988
Margaret Millerová?

20
00:01:11,071 --> 00:01:12,781
Agent Chris Adkins, FBI.

21
00:01:13,198 --> 00:01:14,533
Máme pár otázok.

22
00:01:14,616 --> 00:01:17,828
To bude omyl.
Toto je moja mama Carol Collinsová.

23
00:01:21,456 --> 00:01:22,708
To je v poriadku.

24
00:01:24,626 --> 00:01:27,212
Mami? Počkaj, nechoď s ním.

25
........