1
00:01:41,352 --> 00:01:42,812
Já mám hlad.

2
00:01:47,858 --> 00:01:48,984
Rozluč se.

3
00:01:53,280 --> 00:01:54,740
Mluv s ním.

4
00:02:41,495 --> 00:02:43,998
Ruce nahoru a chraň se.

5
00:02:50,045 --> 00:02:52,840
Dvojitý výpad.
Pravá ruka.

6
00:02:54,049 --> 00:02:55,217
Výpad.

7
00:02:57,636 --> 00:02:58,804
Ještě dvakrát.

8
00:03:04,101 --> 00:03:05,728
Silný úder.

9
00:03:10,357 --> 00:03:14,445
Nedovolím, aby se ti něco stalo, jasný?

10
00:03:41,221 --> 00:03:43,641
- Ede.
- Já vím.

11
00:03:49,647 --> 00:03:51,148
Musíš to opravit.

12
00:03:53,525 --> 00:03:55,527
Není to levná záležitost.

13
00:03:56,904 --> 00:03:58,364
Promluvím s Henrym.

14
00:03:58,405 --> 00:04:00,491
- Ne.
- Nevadí mu to. Nabídl se.

15
00:04:00,532 --> 00:04:02,826
- Proč? - Nebudeme si půjčovat peníze
od tvého bratra.

16
00:04:02,868 --> 00:04:04,495
Tak musíš požádat o zálohu.

17
00:04:04,536 --> 00:04:06,330
- Mohla bys...
- Co?

18
00:04:08,374 --> 00:04:10,751
Uděláme to podle mého, ano?

19
00:04:20,427 --> 00:04:21,470
Vidíš?
Už je to dobré.

20
00:04:49,707 --> 00:04:51,792
- Dobré ráno.
- Dobré ráno.

21
00:04:53,961 --> 00:04:55,963
Venku je dnes hezky.

22
00:05:06,098 --> 00:05:07,391
Zbylo kafe?

23
00:05:07,433 --> 00:05:09,810
Jo, ale postav na nové.

24
........