1
00:00:00,648 --> 00:00:01,870
??

2
00:00:43,150 --> 00:00:47,553
V životě jsou chvíle, kdy
se musíme rozhodnout,

3
00:00:47,555 --> 00:00:51,550
zda něco uděláme nebo ne. Čím
vyšší jsou sázky, tím je volba těžší.

4
00:00:51,552 --> 00:00:55,221
- Ne! Ne!
- Sestry činí taková rozhodnutí denně.

5
00:00:55,223 --> 00:00:59,058
Ne! Ne! Pane, prosím, nedělejte to!

6
00:00:59,060 --> 00:01:00,595
Promluvme si o tom.

7
00:01:02,597 --> 00:01:05,097
Jmenuji se Wolf. Jak se jmenuje vy?

8
00:01:05,099 --> 00:01:08,768
Tenzin. Přišel jsem tady, abych se
naposledy nadechl čerstvého vzduchu.

9
00:01:08,770 --> 00:01:11,337
Dobře, Tenzine. Prosím, slezte dolů. Ano?

10
00:01:11,339 --> 00:01:13,739
- Pojďte.
- Můj bože,

11
00:01:13,741 --> 00:01:16,743
co je to?

12
00:01:36,531 --> 00:01:39,398
Jak úžasné

13
00:01:39,400 --> 00:01:41,601
dostat takové znamení.

14
00:01:44,289 --> 00:01:46,423
Jaký to krásný den pro smrt.

15
00:01:48,642 --> 00:01:51,642
- Přeloženo: Katee8888

16
00:01:53,431 --> 00:01:57,351
Vy budete na pediatrii. Vy na
onkologii. Ashley! Vyražte na pohotovost.

17
00:01:57,353 --> 00:01:59,156
Díky, že jste nás konečně
poctila svou přítomností,

18
00:01:59,181 --> 00:02:00,370
slečno Knightová. Jaká
byla ranní mani-pedi?

19
00:02:00,372 --> 00:02:03,795
Běžte na neurologii. Naz a "Ďolíček"
budou dnes pomáhat tam, kde bude potřeba.

20
00:02:03,797 --> 00:02:04,807
A Wolf...

21
00:02:04,809 --> 00:02:07,929
Bueller? Nevíte o něm něco?

22
00:02:07,931 --> 00:02:11,281
Fajn, až sem dokráčí,
řekněte mu, že je na JIP.

23
00:02:11,283 --> 00:02:14,084
........