1
00:00:29,040 --> 00:00:30,360
<i>Co je to spravedlnost?</i>

2
00:00:31,920 --> 00:00:35,960
<i>Představte si ji jako mechanismus</i>
<i>plný pravidel a procedur,</i>

3
00:00:36,040 --> 00:00:42,240
<i>který slouží k odhalení zločinu.</i>
<i>Kdo jej spáchal, jak, kdy a proč.</i>

4
00:00:43,960 --> 00:00:48,400
<i>U zločinu jsme nebyli. Zbývají nám</i>
<i>jen stopy, a často jich moc nemáme.</i>

5
00:00:50,960 --> 00:00:56,560
<i>Mou prací je vyhodnotit je</i>
<i>a mít na paměti pouze fakta, a nic jiného,</i>

6
00:00:57,000 --> 00:01:01,240
<i>co by mi zabránilo v tom</i>
<i>nalézt to nejdůležitější:</i>

7
00:01:02,640 --> 00:01:03,760
<i>pravdu.</i>

8
00:01:07,080 --> 00:01:08,880
Pravdou je, že dnes tu...

9
00:01:09,680 --> 00:01:14,160
mezi 10:30 a 10:45 někdo spáchal zločin.

10
00:01:17,920 --> 00:01:21,520
Po příjezdu jsem vyslechla
svědectví vaší učitelky Daniely.

11
00:01:21,640 --> 00:01:26,120
Ta mi řekla, že oběť tohoto zločinu
se jmenuje Giorgia. Kdo z vás je Giorgia?

12
00:01:26,200 --> 00:01:29,640
- Já.
- Povíš mi, co se stalo během přestávky?

13
00:01:29,720 --> 00:01:31,800
Někdo mi vzal moje zelený pero.

14
00:01:31,880 --> 00:01:34,640
- Myslíš ukradl.
- Víš, kdo ho ukradl?

15
00:01:36,360 --> 00:01:40,040
- Jste policistka?
- Prokurátorka. Pracuji s policií.

16
00:01:40,120 --> 00:01:42,560
- Jak jako?
- Dohlížím na jejich práci.

17
00:01:44,760 --> 00:01:47,960
Rozumíte? Dohlížím na jejich vyšetřování.

18
00:01:48,360 --> 00:01:50,840
V tomto případě bych vyslala policii,

19
00:01:50,920 --> 00:01:55,440
aby našli svědky nebo stopy, které by mi
pomohli zjistit, kdo je zloděj.

20
00:01:56,400 --> 00:01:58,560
A policie by mi možná oznámila,

21
00:01:58,840 --> 00:02:03,080
že pachatel může být jeden z vás.

22
00:02:15,160 --> 00:02:17,080
- Jak se jmenuješ?
- Matteo.
........