1
00:00:02,274 --> 00:00:04,105
27. ŘÍJNA 1941

2
00:00:15,030 --> 00:00:16,503
Nahoru.

3
00:00:23,836 --> 00:00:25,223
Prosím!

4
00:00:27,540 --> 00:00:31,674
- Pánové... - Soudruzi, pane starosto.
Všichni jsme soudruzi.

5
00:00:31,860 --> 00:00:35,739
Gérard Fevre,
bývalý náměstek, komunista.

6
00:00:35,769 --> 00:00:38,226
Děláme vše,
abychom vás odsud dostali.

7
00:00:38,256 --> 00:00:41,431
To ta vaše kolaborační
politika nás sem dostala.

8
00:00:41,461 --> 00:00:42,946
To není pravda.

9
00:00:42,976 --> 00:00:47,520
Většinu rukojmí zatkla francouzská
policie a předala je Němcům.

10
00:00:47,550 --> 00:00:50,551
Dostal vás sem včerejší atentát.
Nezaměňujte role.

11
00:00:50,581 --> 00:00:54,411
- Pane starosto. - Myslíte,
že bez kolaborace by rukojmí nevzali?

12
00:00:54,441 --> 00:00:59,005
Kolaborace, monsieur Fevre,
nám dává šanci dostat vás ven.

13
00:01:00,635 --> 00:01:02,036
Marku?

14
00:01:04,213 --> 00:01:07,309
Pamatujete,
šunku jsem našel, neukradl.

15
00:01:07,339 --> 00:01:11,982
- Samozřejmě si to pamatuju.
Proč jste tady? - Vězení v Dijonu,

16
00:01:12,012 --> 00:01:15,862
a po vězení
Mirecourt a od včera tady.

17
00:01:15,892 --> 00:01:20,212
- Jak se má Lucienne? - Dobře.
Bude se vdávat. - To je dobře.

18
00:01:20,242 --> 00:01:23,764
Pane starosto!
Žádáme přítomnost právníka.

19
00:01:25,103 --> 00:01:27,005
A možnost napsat rodinám.

20
00:01:27,720 --> 00:01:33,122
Němci právníka zamítli, to víte.
Ale to s rodinami je jistě možné.

21
00:01:33,717 --> 00:01:35,997
Důležité je neztrácet naději.

22
00:01:36,312 --> 00:01:38,971
........