1
00:00:10,486 --> 00:00:12,486
<font color="#ffff80">V minulých dílech...</font>

2
00:00:12,510 --> 00:00:15,310
<font color="#ffff80">Promiň, Lidie.</font>

3
00:00:17,030 --> 00:00:20,246
<font color="#ffff80">Není možné,
že by ji Tobias znal?</font>

4
00:00:20,270 --> 00:00:22,966
<font color="#ffff80">- Myslíš, že si Tobias platil sex?
- Ne.</font>

5
00:00:22,990 --> 00:00:26,126
<font color="#ffff80">Mám informace
ohledně Lidie Amarieiové.</font>

6
00:00:26,150 --> 00:00:30,166
<font color="#ffff80">- Ne, potkal jsem Sama.
- Sama? Co je to, náboženství?</font>

7
00:00:30,190 --> 00:00:36,086
<font color="#ffff80">Tvůj život Jochume, proti Samovu.
Tentokrát to chci mít nahrané...</font>

8
00:00:36,110 --> 00:00:39,566
<font color="#ffff80">No tak, jdeme.</font>

9
00:00:39,590 --> 00:00:43,286
<font color="#ffff80"><i>Motiv je stále neznámý,
policie zjišťuje její totožnost.</i></font>

10
00:00:43,310 --> 00:00:48,406
<font color="#ffff80">- Potřebuju pas.
- Dostaneš ho zítra, po téhle práci.</font>

11
00:00:48,430 --> 00:00:49,870
<font color="#ffff80">Luciane...</font>

12
00:00:55,870 --> 00:01:01,310
<font color="#ffff80">- Policie! Stůjte!
- Mariano!</font>

13
00:01:02,230 --> 00:01:08,486
<font color="#ffff80">Alino? Jsem od policie.
Vysvětlete mi, jak jste k tomu přišla.</font>

14
00:01:08,510 --> 00:01:14,670
<font color="#ffff80">- Můžu vám zařídit pas.
- Ne. Vezměte mě do Rumunska...</font>

15
00:01:38,590 --> 00:01:42,366
- Dobrý den. Ewert je doma?
- Dobrý den, není.

16
00:01:42,390 --> 00:01:44,166
- Víte, kde je?
- Ne.

17
00:01:44,190 --> 00:01:47,726
Snažím se ho kontaktovat
od minulé noci, ale neodpovídá.

18
00:01:47,750 --> 00:01:52,566
Pokud máte představu, kde je,
pomohlo by mi to.

19
00:01:52,590 --> 00:01:57,406
Telefonicky mě požádal,
abych přišla brzy. Vzal si taxi.

20
00:01:57,430 --> 00:02:01,350
Víte, kam jel?

21
00:02:59,340 --> 00:03:05,040
{\an5}Roslund Hellström: Box 21
<font color="#ffff00">Epizoda 05 - Bukurešť</font>

........