1
00:00:06,006 --> 00:00:08,008
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,760 --> 00:00:12,513
<i>V živočišné říši</i>
<i>existují jen tři druhy vztahů.</i>

3
00:00:13,931 --> 00:00:15,766
<i>První je komensalismus.</i>

4
00:00:16,266 --> 00:00:19,186
<i>Například když se ryby</i>
<i>ukrývají v korálovém útesu.</i>

5
00:00:19,269 --> 00:00:21,980
<i>Ryby mají přínos,</i>
<i>ale život korálů se nemění.</i>

6
00:00:25,442 --> 00:00:27,736
<i>- Pak je tu mutualismus…</i>
- Co se stalo?

7
00:00:28,320 --> 00:00:30,531
<i>…zvířata jsou si vzájemně přínosná.</i>

8
00:00:32,074 --> 00:00:36,078
<i>Na zvířatech je záludné, že nikdy nevíte,</i>
<i>v jakém vztahu spolu jste.</i>

9
00:00:39,790 --> 00:00:41,875
<i>Což mě přivádí ke vztahu číslo tři.</i>

10
00:00:43,835 --> 00:00:44,962
<i>Parazitický.</i>

11
00:00:56,223 --> 00:00:57,432
Vítej doma, chlapče.

12
00:00:58,559 --> 00:00:59,768
<i>Tohle je tvůj pokoj.</i>

13
00:01:01,395 --> 00:01:02,229
Páni.

14
00:01:03,814 --> 00:01:05,190
Dá se, že?

15
00:01:05,816 --> 00:01:07,526
Jo, to teda.

16
00:01:08,193 --> 00:01:11,863
A můj pokoj je hned nahoře,
kdyby tě to zajímalo.

17
00:01:11,947 --> 00:01:14,157
- Jseš v pohodě?
- Jo, dobrý.

18
00:01:15,993 --> 00:01:18,662
Ale musím tě varovat, jsem náměsíčná.

19
00:01:21,039 --> 00:01:23,959
Takže když se ukážu
uprostřed noci ve tvém pokoji…

20
00:01:24,042 --> 00:01:25,335
Nemám to řešit?

21
00:01:26,003 --> 00:01:26,837
Jo, možná.

22
00:01:28,338 --> 00:01:29,965
Sarah Elizabeth Cameronová.

23
00:01:31,216 --> 00:01:35,178
Už jsi porušila první pravidlo, což je?
Nechoďte do svých pokojů.
........