1
00:00:00,871 --> 00:00:03,804
- V minulých častiach The Resident...
- Náš vzťah

2
00:00:03,806 --> 00:00:06,139
je dokonalý, aký je.

3
00:00:06,141 --> 00:00:07,446
Bude zelenina.

4
00:00:07,448 --> 00:00:09,394
V tomto prípade
to je milosrdný výber.

5
00:00:09,396 --> 00:00:10,993
Navrhujete, že ho necháme zomrieť?

6
00:00:10,995 --> 00:00:13,420
Nikto a myslím nikto,
nezomrie na mojej sále!

7
00:00:13,422 --> 00:00:14,722
Toto je Dawn Long.

8
00:00:14,724 --> 00:00:16,406
Bola na LDIS celý ten čas?

9
00:00:16,408 --> 00:00:18,017
Dawn Long má Candidu auris.

10
00:00:18,019 --> 00:00:19,708
Ktokoľvek prišiel do kontaktu

11
00:00:19,710 --> 00:00:21,929
so slečnou Long sa musí podrobiť
nesmiernym opatreniam.

12
00:00:21,931 --> 00:00:24,098
Ak teraz výjde najavo,
že tu máme smrteľnú hubu,

13
00:00:24,100 --> 00:00:25,547
táto nemocnica zbankrotuje.

14
00:00:25,549 --> 00:00:27,201
Bol tento ventilátor použitý
za posledných 24 hodín?

15
00:00:27,203 --> 00:00:29,154
Bol tu na dekontamináciu.

16
00:00:29,156 --> 00:00:32,055
- Hneď ho vyčistite.
- Obed. Pol hodina.

17
00:00:32,057 --> 00:00:34,441
Ocko je stále veľmi chorý?

18
00:00:34,443 --> 00:00:35,685
Bojuje, aby mu bolo lepšie.

19
00:00:35,687 --> 00:00:38,334
Chcú ťa dať na ventilátor,
aby ti pomohol dýchať.

20
00:00:38,336 --> 00:00:39,927
Pekne spi, ocko.

21
00:00:45,529 --> 00:00:47,454
- Ďakujem.
- Nech sa páči.

22
00:00:47,456 --> 00:00:49,382
Ahoj. Aké to bolo?

23
00:00:49,384 --> 00:00:50,958
Dotieravé.
........