1
00:00:06,006 --> 00:00:09,509
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,176 --> 00:00:14,681
17 DNÍ DO SVATEB

3
00:00:19,728 --> 00:00:21,312
BILL
LAURENIN TÁTA

4
00:00:21,396 --> 00:00:23,356
To ani nepožádáš o moje požehnání?

5
00:00:27,736 --> 00:00:31,197
V ideálním světě
bych to samozřejmě udělal,

6
00:00:31,281 --> 00:00:33,742
než bych ji požádal o ruku.

7
00:00:34,784 --> 00:00:37,162
Ale okolnosti mi to nedovolily.

8
00:00:37,245 --> 00:00:40,540
Nechám vás si promluvit o samotě.

9
00:00:41,583 --> 00:00:42,417
Dobře.

10
00:00:44,210 --> 00:00:45,170
Buď hodný, tati.

11
00:00:45,628 --> 00:00:49,382
Nikdy jsem rodičům nepředstavila přítele,

12
00:00:49,466 --> 00:00:53,511
natož snoubence a ještě k tomu bělocha.

13
00:00:54,054 --> 00:00:58,308
Táta je navíc velkým zastáncem
černošské komunity

14
00:00:58,391 --> 00:01:01,269
a soudržnosti černošské rodinné struktury...

15
00:01:02,062 --> 00:01:04,314
takže jsem trochu nervózní.

16
00:01:04,647 --> 00:01:09,152
Táta není rasista, ale nevím,
jak bude reagovat.

17
00:01:09,402 --> 00:01:10,987
Nenechá se buzerovat.

18
00:01:11,362 --> 00:01:16,117
Je zvyklý šéfovat a rozkazovat
a chce mě chránit.

19
00:01:17,077 --> 00:01:18,036
Ale je moc fajn.

20
00:01:18,703 --> 00:01:22,665
Vím, že Lauren nikdy nežila s mužem.

21
00:01:22,749 --> 00:01:23,583
Nikdy.

22
00:01:23,666 --> 00:01:29,005
Nikdy nepředstavila muže rodičům
a je mi ctí být první.

23
00:01:29,089 --> 00:01:31,674
Je to velká věc, víš? Není to žádná...

24
00:01:32,634 --> 00:01:34,636
........