1
00:00:14,320 --> 00:00:16,400
[ARABŠTINA]
[Dobře, to stačí.]

2
00:00:30,600 --> 00:00:32,920
[Říkal jsem vám, že nevím, kde je!]

3
00:00:33,000 --> 00:00:35,720
[Zeptám se tě naposledy, kde je ta holka?]

4
00:00:35,800 --> 00:00:38,960
[Přísahám Bohu, že ji nemám.
Odvedli ji někam jinam.]

5
00:00:39,920 --> 00:00:42,720
[Dělejte si, co chcete.]

6
00:00:43,200 --> 00:00:46,920
[Zapomeň na to. On chce umřít jako šahíd.
Pomůžeme mu.]

7
00:00:47,000 --> 00:00:48,600
[Tak pojď kámo, jdeme.]

8
00:01:04,920 --> 00:01:05,720
[Přestaňte!]

9
00:01:07,840 --> 00:01:09,200
[Nevím, kde je!]

10
00:01:22,440 --> 00:01:26,120
Dorone, na Yunisův telefon
pořád chodí zprávy.

11
00:01:27,200 --> 00:01:30,800
[„Odepiš mi prosím, nikdo to nezvedá,
mám strach.“]

12
00:01:34,040 --> 00:01:35,960
[Dost.]

13
00:01:39,600 --> 00:01:41,120
[Kdo má o tebe strach?]

14
00:01:43,880 --> 00:01:45,600
[Kdo má o tebe strach?]

15
00:01:48,840 --> 00:01:54,080
[Haló, Yunis? Haló? Kde je můj táta?
Je v pořádku?]

16
00:01:54,160 --> 00:01:56,000
[Yunis, proč neodpovídáš?]

17
00:01:56,640 --> 00:01:58,720
[Yunis, co se stalo?
Kde je otec?]

18
00:01:58,800 --> 00:02:02,080
[Yunis, prosím odpověz mi.
Mám hrozný strach.]

19
00:02:03,240 --> 00:02:05,760
[- Haló?]
[- Tady je Abu Kassam.]

20
00:02:05,840 --> 00:02:10,520
[Tvůj otec je v pořádku, neměj strach.
Zavolej mu později.]

21
00:02:11,640 --> 00:02:13,440
[Nechte moji dceru být.]

22
00:02:14,080 --> 00:02:16,160
[Nechte moji dceru být!]

23
00:02:26,920 --> 00:02:29,880
........