1
00:01:06,199 --> 00:01:09,066
- Domenico.
- No tak, nech ho spát.

2
00:01:09,269 --> 00:01:11,362
- Dobře...
- Bože.

3
00:01:11,871 --> 00:01:14,499
Řekni mu, ať to zvládne
co nejlíp.

4
00:01:14,707 --> 00:01:17,870
Už přece není dítě.
Ví, co má dělat.

5
00:01:18,078 --> 00:01:20,171
- Dobrá. Je v tom šunka?
- Ano.

6
00:01:20,380 --> 00:01:23,110
Taková příležitost se nenaskytne
každý den.

7
00:01:23,316 --> 00:01:24,908
Řekni mu, ať se zasnaží.

8
00:01:25,118 --> 00:01:26,710
Můžeš pro mě něco udělat?

9
00:01:26,920 --> 00:01:30,515
Mohl bys zajít do obchodu?
Došel mi olej.

10
00:01:30,723 --> 00:01:32,884
- Jaký druh oleje?
- Ten jediný, v plechovce.

11
00:01:33,093 --> 00:01:35,220
- Dobrá, nashle.
- Nashle.

12
00:01:50,577 --> 00:01:53,011
<i>- Franco.</i>
<i>- Co?</i>

13
00:01:53,113 --> 00:01:56,879
<i>Pospěš si.</i>
<i>Máš dělat domácí úkol.</i>

14
00:01:57,283 --> 00:01:58,910
<i>Dobrá, už jdu.</i>

15
00:02:11,355 --> 00:02:12,755
MÍSTO

16
00:02:15,535 --> 00:02:19,164
Cena kritiky, Benátky 1961

17
00:02:26,479 --> 00:02:29,744
"Pro ty, kteří žijí
v lombardských městech,

18
00:02:29,949 --> 00:02:32,509
je místem k nalezení práce
Milán."

19
00:02:32,785 --> 00:02:34,753
<i>Je to s tebou pořád dokola.</i>

20
00:02:35,288 --> 00:02:37,256
<i>Máš spoustu času,</i>

21
00:02:37,457 --> 00:02:39,516
<i>ale čekáš až do poslední chvíle.</i>

22
00:02:40,226 --> 00:02:42,694
<i>Tvůj otec je pořád rozzlobený.</i>
........