1
00:00:09,468 --> 00:00:14,306
<i>Mrtví povzdechli mým směrem.</i>

2
00:00:15,098 --> 00:00:18,435
<i>Řekli, abych našla bojovníka</i>

3
00:00:18,519 --> 00:00:21,563
<i>podobajícího se
spíše monstru než muži.</i>

4
00:00:23,106 --> 00:00:26,527
<i>A že pouze on mi může
pomoct zachránit můj lid.</i>

5
00:00:28,362 --> 00:00:30,197
Došlo k narušení...

6
00:00:30,280 --> 00:00:33,283
mezi světem živých
a světem mrtvých.

7
00:00:37,204 --> 00:00:40,123
Duchové mrtvých
již nedojdou za svými předky

8
00:00:40,207 --> 00:00:42,584
a jsou nuceni vrátit se na svět.

9
00:00:42,835 --> 00:00:45,796
<i>Zpátky do svých
rozkládajících se těl.</i>

10
00:00:49,132 --> 00:00:53,428
Pokud to narušení uzdravíš,
proč by tě pak nepřivítali?

11
00:00:53,512 --> 00:00:57,224
Mohl bys zemřít se ctí
a připojit se k nám v posmrtném životě.

12
00:00:57,307 --> 00:01:00,519
Tvoji předci
tě v posmrtném životě nechtějí.

13
00:01:00,644 --> 00:01:02,980
- Dovolíme ti se vrátit.
- Cože?

14
00:01:04,898 --> 00:01:06,817
Ty jsi Waka Nuku Rau.

15
00:01:06,900 --> 00:01:09,444
Můžeš pomoct mému kmenu,
jestli jsou legendy o tobě pravdivé.

16
00:01:09,528 --> 00:01:10,863
A co se v nich říká?

17
00:01:10,946 --> 00:01:14,449
Že jsi největší bojovník,
jaký po této zemi chodil.

18
00:01:14,533 --> 00:01:15,367
To je nejspíš pravda.

19
00:01:15,450 --> 00:01:18,036
A že za patřičnou cenu
uděláš cokoli.

20
00:01:22,040 --> 00:01:24,334
Co mám pro tvůj kmen udělat?

21
00:01:24,418 --> 00:01:26,378
Mrtví odnesli mého otce.

22
00:01:26,461 --> 00:01:29,173
Tvůj duch
je mou největší radostí...
........