1
00:00:01,000 --> 00:00:02,492
Bianca, je to tak? Heroin?

2
00:00:02,517 --> 00:00:03,926
Bude z vás informátor.

3
00:00:03,951 --> 00:00:05,279
Poučila jsem strážníka
Westa o tom,

4
00:00:05,304 --> 00:00:07,247
jak můžeme využívat
menší kriminálníčky.

5
00:00:07,272 --> 00:00:09,935
Snažíte se udělat dojem
před vaší zkouškou na detektiva?

6
00:00:09,960 --> 00:00:11,878
- Co se děje?
- Jason je na JIPce

7
00:00:11,880 --> 00:00:13,288
Myslíte si,
že vám to uškodí?

8
00:00:13,289 --> 00:00:14,579
Žertuješ?
Vyškrtli mě.

9
00:00:14,580 --> 00:00:16,118
Rippere.

10
00:00:16,120 --> 00:00:18,079
- Táhla jsi to s Evou.
- Jo, na chvilku.

11
00:00:18,079 --> 00:00:19,998
- Protože mě okradla.
- Musíme dovnitř.

12
00:00:20,000 --> 00:00:21,208
Eva už svoje dostala.

13
00:00:21,210 --> 00:00:22,998
Ale protože se
tak nabízíš,

14
00:00:23,000 --> 00:00:24,458
<i>mám tu pro
tebe menší prácičku.</i>

15
00:00:24,460 --> 00:00:26,169
To je můj starej.

16
00:00:26,170 --> 00:00:27,579
- Zmizni.
- Přinuť mě.

17
00:00:27,579 --> 00:00:29,589
Ještě se uvidíme.

18
00:00:31,210 --> 00:00:34,329
Pane Singere.
Postavte se, prosím.

19
00:00:34,329 --> 00:00:36,459
To už mě pouštíte?

20
00:00:36,460 --> 00:00:38,249
Zrovna jsem si zvykal.

21
00:00:38,250 --> 00:00:39,618
Kdepak.
Jdete na identifikaci.

22
00:00:39,619 --> 00:00:40,878
Ale nebojte.
........