1
00:00:42,500 --> 00:00:45,029
Pan Duncan Sandys, pane!

2
00:00:45,253 --> 00:00:47,295
Dobrý den, pane.

3
00:00:49,243 --> 00:00:52,659
Pojďte, Duncane.
Posaďte se.

4
00:00:59,006 --> 00:01:01,402
Čeká nás důležitá práce.

5
00:01:01,426 --> 00:01:04,513
Může na ní záviset
i výsledek války.

6
00:01:05,132 --> 00:01:08,704
Četl jste zprávy, že Němci
vyvíjejí rakety dlouhého doletu,

7
00:01:08,730 --> 00:01:10,248
aby nás mohli bombardovat?

8
00:01:10,272 --> 00:01:14,212
Četl. Ale jsou poněkud neurčité,
a v lecčem si odporují.

9
00:01:14,237 --> 00:01:16,281
Ale nelze je ignorovat.

10
00:01:16,409 --> 00:01:19,796
Jestliže budou bombardovat Londýn
a přístavy u kanálů,

11
00:01:19,822 --> 00:01:23,575
můžeme se vzdát plánů na vylodění
ve Francii v příštím roce.

12
00:01:24,000 --> 00:01:28,129
Musíte mi rychle zjistit,
zda je tato hrozba reálná,

13
00:01:28,171 --> 00:01:30,548
a pokud je,
dokázat jí zabránit.

14
00:01:30,590 --> 00:01:34,260
Chcete, abych přitom
ještě zůstal na ministerstvu?

15
00:01:34,284 --> 00:01:39,290
-Myslíte, že zvládnete obojí?
-Budu muset trochu zkrátit spánek.

16
00:01:39,688 --> 00:01:43,344
Vaším prvním úkolem bude
shromáždit dostupné materiály,

17
00:01:43,572 --> 00:01:45,950
a informovat o tom všem vládu.

18
00:01:45,974 --> 00:01:47,774
Jistě, pane.

19
00:01:53,349 --> 00:01:57,896
Mimochodem,
co vaše noha po té nehodě?

20
00:01:59,352 --> 00:02:01,978
-Moc neslouží.
-Áha.

21
00:02:15,163 --> 00:02:16,955
-Pane generále.
-Áno?

22
00:02:16,980 --> 00:02:19,245
........